EK aplinkosaugos veiksmų planui labai trūksta ir užmojo, ir išteklių

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas perspėjo, kad Europos Komisijos aplinkosaugos veiksmų planui, kuriuo siekiama visoje ES gerinti nepakankamą ir nevienodą ES aplinkosaugos teisės aktų įgyvendinimą ir aplinkos valdymą, labai trūksta užmojo ir išteklių, o siūlomos priemonės yra pernelyg švelnios, kad reikalavimų nesilaikančios valstybės narės būtų tinkamai ir vienodai drausminamos.

„Tai tik mažytė dalis to, ką reikia padaryti norint užtikrinti, kad aplinkosaugos teisės aktai būtų įgyvendinami“, – teigia nuomonės pranešėjas Arnaud Schwartz. –  Mes manome, kad ES teisės nesilaikymo problema turi būti sprendžiama pakankamai aukštu lygmeniu ir laiku, o to šiame komunikate nesiūloma.“

Neseniai priimtoje nuomonėje EESRK pareiškė, kad Komisija, būdama sutarčių sergėtoja, privalo pasirūpinti priemonėmis, užtikrinančiomis, kad aplinkosaugos taisyklių būtų laikomasi, ir turi teisę pradėti vykdymo užtikrinimo procedūras, nes Komisijai tenka svarbus vaidmuo ginant šį bendrą ES interesą, ypač atsižvelgiant į dabartinį didelį aplinkos būklės blogėjimą.

Tačiau plane kalbama tik apie pajėgumų stiprinimą valstybių narių lygmeniu. Dar vienas prieštaravimas – plane siūlomos priemonės tik tokiems atvejams, kai reikalavimų nesilaikoma dėl apsirikimo, nepakankamo taisyklių išmanymo, tačiau nepagalvota apie kitas rimtas reikalavimų nesilaikymo priežastis, pavyzdžiui, politinės valios trūkumą.

Kad būtų atidžiai stebima, ar laikomasi aplinkosaugos reikalavimų, valstybės narės ir Komisija turėtų užtikrinti pakankamą finansavimą papildomiems darbuotojams. (ll)