EESRK konferencijoje raginama tvirtai įsipareigoti įgyvendinti plataus užmojo sanglaudos politiką po 2020 m.

Europos Komisijos pasiūlymuose dėl sanglaudos politikos po 2020 m. yra daug teigiamų aspektų, tačiau jų užmojai nėra pakankamai platūs. Sanglaudos politikai skirto biudžeto, kuris, palyginti su ankstesniu, buvo sumažintas 10 proc., nepakaks norint patenkinti esamos politinės darbotvarkės ir aplinkos poreikius. Atsižvelgiant į iššūkius, su kuriais susiduria ES, Iki 2019 m. rinkimų į Europos Parlamentą reikia iki galo susitarti dėl 2021–2027 m. ES biudžeto.

Tai yra keletas iš pagrindinių konferencijos, kurią neseniai suorganizavo EESRK, rengdamas keletą nuomonių dėl Komisijos sanglaudos politikos dokumentų rinkinio, pateikto kartu su daugiametės finansinės programos (DFP) pasiūlymais, išvadų.

Konferencijos metu pabrėžta, kad reikalingi tvirti įsipareigojimai regionų vystymosi ir sanglaudos politikos srityje. Itin svarbiu ES ateičiai metu plataus užmojo politika galėtų padėti sumažinti augantį euroskepticizmą ir atremti kitus politinius, socialinius ir ekonominius iššūkius suteikdama realios naudos žmonių gyvenimui ir darydama įtaką ES politikos supratimui. Tikri įsipareigojimai visų pirma turėtų atsispindėti aiškioje strategijoje ir tinkamose biudžeto nuostatose. Jas reikėtų pritaikyti prie politinės aplinkos, kad jos būtų veiksmingos ir kad būtų patenkinti piliečių lūkesčiai. Daugumos dalyvių nuomone, reikėtų bent jau išsaugoti ankstesnės DFP nuostatas dėl sanglaudos politikos. Sprendžiamas ES patikimumo klausimas.

Pranešėjai taip pat teigė, kad, siekiant išsaugoti prieigą prie fondų visiems gavėjams, būtina išsaugoti bendro finansavimo dalį.

Balsavimas dėl EESRK nuomonių dėl Komisijos sanglaudos politikos dokumentų rinkinio bus surengtas 2018 m. rugsėjo ir spalio mėn. plenarinių sesijų metu. (jk)