EESRK pateikė penkis pasiūlymus, kaip patobulinti ES reglamentavimą

EESRK priimtoje nuomonėje nurodomos penkios sritys, kurias Europos Komisijos programoje reikia keisti, siekiant patobulinti ES teisės aktus („Geresnis reglamentavimas“), kad juos būtų galima taikyti ir ateityje. Tačiau apskritai EESRK mano, kad 2014–2019 m. programos rezultatai yra geri.

Rugsėjo mėn. plenarinėje sesijoje Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas priėmė nuomonę dėl Europos Komisijos programos „Geresnis reglamentavimas“, kurioje pabrėžia, kad apskritai programa padėjo patobulinti ES reglamentavimą. Komitetas mano, kad ji turėtų būti tęsiama, tačiau įspėja, kad ja neturėtų būti naudojamasi siekiant pakeisti politinius sprendimus, ir pabrėžia, jog svarbu išsaugoti vartotojų ir piliečių teises.

„Geresnis reglamentavimas negali pakeisti politinių sprendimų ir dėl jo jokiu atveju neturi sumažėti nei reguliavimo, nei socialinės, aplinkos ir vartotojų bei pagrindinių teisių apsaugos lygis“, – įspėja pranešėjas Denis Meynent.

EESRK išskiria penkis pagrindinius programos :

– poveikio vertinim, kuris turėtų būti grindžiamas mažesniu ekonominių kriterijų skaičiumi, mažiau orientuotas į sąnaudas, atliekamas nepriklausomomis sąlygomis ir vykdant tvarumo kontrolę;

– viešos konsultacijos, kurios dėl kultūrinių ir ekonominių veiksnių parodo pernelyg supaprastintą padėties Europoje vaizdą;

– biurokratizmas, kuris vis dar yra pernelyg didelis;

– inovacijų principas, kuris nėra pakankamai aiškus, kad veiksmingai pakeistų atsargumo principą, kuris ir ateityje turėtų išlikti savo noru taikomu principu;

– REFIT platforma, kuri kritikuojama dėl ekspertinių žinių trūkumo, neproporcingų sąnaudų, lėto ir asimetriško proceso, Tarybos darbo grupių veiklos dubliavimo ir ne tokio svarbaus EESRK vaidmens, palyginti su kitais suinteresuotaisiais subjektais.