Mieli skaitytojai,

patvirtinę daugiau, o ne mažiau Europos norinčiųjų pergalę, pastarųjų Europos Parlamento rinkimų rezultatai žada Europai demokratinį atsinaujinimą, paremtą darniu vystymusi ir įtraukiomis institucijomis.

Pasibaigus rinkimams, kyla pagrindinis klausimas, ar Europos Parlamentui, o kartu ir visoms Europos institucijoms bei organams, pavyks pasiekti rezultatų svarbiausiose srityse. Visi žinome, kad tai įmanoma tik tuomet, jei darnus vystymasis taps mūsų politikos ir veiksmų pagrindu.

Baigiantis naujų paskirtųjų Komisijos narių klausymams ir naujai kolegijai besirengiant pradėti darbą daug vilčių teikia tai, kad išrinktoji Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen yra numačiusi keletą iniciatyvų, kurios padės judėti šia kryptimi, kaip antai Tvarios Europos investicijų planas, naujasis Europos žaliasis kursas, lyčių lygybė ir daug kitų.

Mes, kaip Europos pilietinės visuomenės rūmai, atkreipėme dėmesį į Komisijos vadovės sprendimą suteikti naują postūmį Europos demokratijai surengiant Konferenciją dėl Europos ateities ir, kaip arčiausiai piliečių esantis ES organas, kuris veikia pagal dalyvaujamosios demokratijos principus, esame pasiruošę visapusiškai dalyvauti šioje iniciatyvoje.

Iš tiesų turime pasiruošti atsiverti pokyčiams atnaujintu mąstymu, strategijomis ir metodika, kuri tiktų atremti sudėtingus nūdienos iššūkius. Briuselyje to vieni patys padaryti negalime. Mums reikia naujų bendradarbiavimo modelių, naujų dialogo su vietos žmonėmis formų.

Kiekviena nauja pradžia yra nauja galimybė ir dabar mes gavome progą sustiprinti dialogą tarp ES institucijų ir tarp ES ir jos piliečių. Tačiau mums reikia parodyti, kaip vertinga išklausyti pilietinę visuomenę, ir šiuo atveju EESRK tenka svarbus vaidmuo.

Europos atsinaujinimas galimas tik tokiu atveju, jeigu geriau informuosime apie Europą. Galvodamas apie tai EESRK Malagoje surengė savo kasmetinį pilietinės visuomenės žiniasklaidos seminarą, kuriame žurnalistai, pilietinės visuomenės atstovai, mokslininkai ir komunikacijos ekspertai apžvelgė pastarųjų 60 metų ES laimėjimus ir aiškinosi, kokie yra „glaudesnės Europos tautų sąjungos“ kūrimo, užuot pasukus savais keliais, privalumai.

Šio seminaro dalyviai pabandė nubrėžti naują plataus užmojo piliečių informavimo apie ES kursą. Tvirtai tikiu, kad visi turime suvienyti jėgas, kad perduotume žinią, jog būdami vieningi esame stipresni.

Luca Jahier

EESRK pirmininkas