Atvira Europa. Kuo ji naudinga mums visiems?

parengė EESRK Darbdavių grupė

„Atvira ekonomika ir atvira visuomenė yra pagrindiniai Europos klestėjimą, gerovę ir gyvenimo būdą skatinantys veiksniai“, – teigiama Helsinkio deklaracijoje dėl atviros Europos. Deklaraciją pasirašė EESRK Darbdavių grupė, Suomijos pramonininkų konfederacija (EK) ir Suomijos prekybos rūmai spalio 9 d. Helsinkyje (Suomija) vykusioje konferencijoje „Atvira Europa. Kuo ji naudinga mums visiems?“.

Renginyje dalyvavo aukšto lygio pranešėjai, atstovaujantys ES Tarybai pirmininkaujančiai Suomijai ir vyriausybei, mokslinių tyrimų institutams, EESRK Darbdavių grupei, ir daug kitų dalyvių. Visi sutiko, kad atvira Europa yra pagrindinė sąlyga, kad ES išliktų stipri ir ekonominiu, ir socialiniu požiūriu.

„Europos sistema pagrįsta atvirumu ir mes tikime šia vertybe. Nors kitos šalys ja abejoja, esame pasiryžę ją ginti“, – savo įžanginėje kalboje patikino Suomijos pramonės konfederacijos (EK) generalinis direktorius Jyri Häkämies. „Tik stipri ES galės konkuruoti pasaulyje, įveikti netikrumą ir trikdžius ir užtikrinti Europos piliečiams saugumą ir gerovę“, – pridūrė Darbdavių grupės pirmininkas Jacek Krawczyk.

Helsinkio deklaracijoje dėl atviros Europos yra įtvirtintas šis įsitikinimas. Joje pabrėžiama, kad siekiant atviros ES ekonomikos būtina skatinti taisyklėmis grindžiamą tarptautinę prekybą, stiprinti visapusiškai veikiančią bendrąją rinką ir supratimą, kad inovacijos, įgūdžiai ir konkurencija yra ekonominio vystymosi pagrindas. Stipri ES neatsiejama nuo atviros, vertybėmis pagrįstos visuomenės, ginančios teisinę valstybę, tęsiančios dialogą su pilietine visuomene ir pripažįstančios žmonių įvairovę.

Visą deklaracijos tekstą galite rasti čia:

 https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/helsinki_declaration_on_open_europe.pdf (lj)