EESRK rugsėjo mėn. plenarinėje sesijoje dalyvavusi Europos ombudsmenė Emily O'Reilly kritiškai įvertino jai einant šias pareigas nuveiktus darbus ir pateikė savo įžvalgas, su kokiais sunkumais susiduria Europos viešojo administravimo institucijos ir kaip juos būtų galima įveikti. EESRK pirmininkas Luca Jahier pabrėžė, kad ES institucijos turi būti orientuotos į žmones.

E. O'Reilly atkreipė dėmesį į tai, kad ES institucijoms susidūrus su opiais klausimais labai svarbu, kad jos tarpusavyje bendradarbiautų ir taip skatintų pokyčius. „Kai reikia spręsti sudėtingą ir opų klausimą, visų susijusių dalyvių, pradedant institucijomis ir baigiant valstybėmis narėmis, bendradarbiavimas ir jėgų sutelkimas tikrai gali padėti pakeisti padėtį, – kalbėjo ombudsmenė. – Pokyčius pajuntame tik tada, kai spaudimas pasiekia tam tikrą lygį, nes tada klausimas įgauna daugiau svarbos institucijų darbotvarkėje.“

L. Jahier pabrėžė, jog Komitetas yra į Europos piliečius orientuota ES institucija ir įvertino su tuo susijusį Europos ombudsmeno vaidmenį ir darbą.

„Nepamirškime, kad EESRK sudaro 350 narių, kurie nuolat bendrauja su žmonėmis vietoje, – pažymėjo jis. – Mums reikia į žmones orientuoto valdymo ir manome, kad Europos ombudsmenui tenka labai svarbus vaidmuo padedant ES institucijoms prisitaikyti prie šių pokyčių. Jūs priėmėte ne vieną su tuo susijusią priemonę ir Komitetas griežtai laikosi ir ateityje laikysis jūsų rekomendacijų.“ (mp)