EESRK sutinka, kad dėl energijos apmokestinimo reikia balsuoti kvalifikuota balsų dauguma

EESRK pritarė Komisijos pasiūlymui, kad ES turėtų sprendimus energetikos ir klimato klausimais priimti demokratiškiau, t. y. energetikos mokesčių srityje pereiti nuo vieningo balsavimo prie balsavimo kvalifikuota balsų dauguma.

Rugsėjo mėn. plenarinėje sesijoje priimtoje savo nuomonėje, kurią parengė Baiba Miltoviča ir Dumitru Fornea, EESRK energijos apmokestinimą išskyrė kaip sritį, kuriai ES lygmeniu reikia operatyviau veikiančios ir demokratiškesnės balsavimo sistemos, tokios, kurioje Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos balsai priimant sprendimus būtų lygiaverčiai.

Šis pokytis yra svarbus keičiant 2003 m. Energijos mokesčių direktyvą, todėl svarbus užbaigiant energetikos pertvarką ir siekiant 2030 m. energetikos ir klimato tikslų.

„Energijos rinkos liberalizavimas beveik nedavė naudos vartotojams – jie negavo jiems teisėtai priklausančios ES pastangų energetikos srityje dalies“, – pažymėjo B. Miltoviča. „Dar daugiau –mokesčiai ES energijos vartotojams ir taip jau labai dideli. Apie 40 proc. galutinės elektros kainos, kurią moka Europos vartotojai, sudaro mokesčiai ir rinkliavos“, – pridūrė narė.

Šiuo atveju sudėtinga pereiti nuo vieningo balsavimo prie balsavimo kvalifikuota balsų dauguma, nes tai reiškia, kad svarbioje mokesčių srityje reikės atsisakyti suverenumo. Todėl, kaip pažymėjo D. Fornea, „suverenumo perdavimas turi vykti kartu su tikros energetikos sąjungos sukūrimu. Socialinis teisingumas yra mūsų prioritetas. Turime suprasti, kad bet koks taršesnių degalų apmokestinimas gali tiesiogiai pakenkti silpnesniems visuomenės nariams ir būti laikomas papildoma našta.“ (mp)