Energetikos pertvarka gali būti naudinga Europos regionų ekonomikai

Energetikos pertvarka gali būti naudinga Europos regionų ekonomikai Perėjimas prie decentralizuotų, atsinaujinančių ir skaitmeninių energijos tiekimo būdų ne tik būtų naudingas aplinkai, bet ir suteiktų ekonominių privalumų Europos Sąjungos regionams. Lutzo Ribbe parengtame pranešime EESRK nurodo, kad pažangi energijos gamyba gali duoti naudos regionų ekonomikai mažiausiai dėl keturių priežasčių, ir prašo Europos Komisijos sistemingai susieti būsimą regioninę ir socialinės sanglaudos politiką su energetikos sąjungos iniciatyva.

Nors Europos lygmeniu vykstančiose viešose ir politinėse diskusijose dažniausiai akcentuojama decentralizuotos pertvarkos nauda aplinkai arba susijusi rizika, Komitetas nurodo kitokį aspektą ir teigia, kad atsinaujinančiųjų išteklių energetikos plėtra galėtų suteikti ekonominės naudos ES regionams. Energetikos pertvarka – tai puiki galimybė vietos ekonomikai, ypač Europos struktūriškai silpnuose ir kaimo regionuose. 2018 m. liepos 11 d. plenarinėje sesijoje priimtoje EESRK nuomonėje pabrėžiama, kad energijos gamyba neišskiriant anglies dioksido gali būti naudinga regionams dėl šių priežasčių:

  • mažinamas kuro importo poreikis,
  • atitinkamame regione sukuriama ekonominė vertė, ypač jei nuosavybė išlieka vietinė,
  • statant, eksploatuojant ir prižiūrint atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos įrenginius kuriamos tvarios ir kokybiškos darbo vietos
  • ir galiausiai
  • padidėja regiono mokestinės pajamos.

Liepos mėn. EESRK plenarinėje sesijoje vykusiuose debatuose dėl energetikos pertvarkos už energetikos sąjungą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Maroš Šefčovič pabrėžė, kad labai svarbu susieti ES energetikos iniciatyvas su regionine politika bei vystymusi ir stiprinti ES institucijų ir pilietinės visuomenės bendradarbiavimą.

„Planai ir politiniai įsipareigojimai konkrečiais projektais tampa būtent vietos lygmeniu. Energetikos sąjunga bus įgyvendinta ne čia, Briuselyje, o mūsų miestuose ir kaimuose. Norint rasti kūrybiškų sprendimų, reikia kolektyvinių pastangų“, – kalbėjo M. Šefčovič.

M. Šefčovič dar kartą patvirtino Komisijos įsipareigojimą imtis tolesnių veiksmų siekiant pašalinti esamas kliūtis, trukdančias žmonėms, kaip gaminantiems vartotojams, aktyviai ir visapusiškai dalyvauti energetikos pertvarkos procese, taip pat didinti žaliosios energetikos investuotojų pasitikėjimą.

Galiausiai Luca Jahier pabrėžė EESRK viziją ir jo vaidmenį užtikrinant, kad būtų išgirstas kiekvieno balsas: „Sutelkdamas visos Europos organizuotos pilietinės visuomenės žinias, EESRK stengiasi užtikrinti, kad modernizuojant Europos ekonomiką niekas nebūtų paliktas nuošalyje, tiek aplinkos apsaugos, darbo vietų ir galimybių sukurti ekonominę vertę požiūriu, tiek kaip vartotojas.“ (mp)