2018 m. pilietinės visuomenės premija: paraiškas galima teikti visą vasarą

Europos kultūrą ir paveldą propaguojančios organizacijos ir asmenys vis dar gali teikti paraiškas EESRK 2018 m. pilietinės visuomenės premijai gauti, kad padidintų savo matomumą ir gautų grynųjų pinigų sumą savo būsimų projektų finansavimui.

Potencialūs kandidatai gali teikti paraiškas iki rugsėjo 7 d. Ši premija skirta pilietinės visuomenės organizacijoms ir asmenims, kurie aktyviai dalyvavo šiose veiklos srityse:

  • informuotumo apie daugiasluoksnę ir turtingą europinę tapatybę didinimas;
  • viso turtingos Europos kultūros potencialo išnaudojimas;
  • palankesnių sąlygų susipažinti su Europos kultūros paveldu sudarymas;
  • tokių Europos vertybių kaip pagarba žmogaus orumui ir žmogaus teisėms, laisvė, demokratija, lygybė ir teisinė valstybė propagavimas.

Iš viso bus skirta 50 000 EUR ne daugiau kaip penkiems nugalėtojams.

Premija gali būti apdovanotos visos Europos Sąjungoje oficialiai įregistruotos pilietinės visuomenės organizacijos ir pavieniai asmenys, veikiantys vietos, nacionaliniu, regionų ar Europos lygmeniu.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto įsteigta pilietinės visuomenės premija, kuri bus teikiama jau dešimtus metus, apdovanojamos ir skatinamos pilietinės visuomenės organizacijų ir (arba) pavienių asmenų, svariai prisidėjusių propaguojant bendras vertybes, kuriomis didinama Europos sanglauda ir integracija, konkrečios iniciatyvos ir laimėjimai. 2017 m. premija buvo skirta už kokybišką užimtumą ir verslumą.

Visą reikalavimų sąrašą ir paraiškos formą rasite čia. (dm)