Skaitmeninės veiklos apmokestinimo klausimai turėtų būti sprendžiami pasauliniu lygmeniu

Digital tax

Neseniai priimtame pranešime EESRK teigia, kad bet koks ES lygmens sprendimas dėl skaitmeninio verslo modelių apmokestinimo turi atitikti bendrą tarptautinę įmonių apmokestinimo praktiką ir susitarimus. Tačiau Europos Komisijos teisės aktų rinkiniu siekiama apmokestinti įmonių apyvartą, o ne pelną ir nustatyti mokesčius ten, kur vyksta prekyba, o ne kur sukuriama vertė.

EESRK nuomone, dėl tokio požiūrio gali kilti pavojus ES bendrosios rinkos vientisumui ir atsirasti dvigubo apmokestinimo grėsmė. Tarptautinė mokesčių sistema gali tapti dar sudėtingesnė ir dėl to gali padidėti netikrumas investuotojams. Atsižvelgdamas į tai, Komitetas ragina Komisiją atlikti papildomą siūlomų priemonių poveikio vertinimą.

Savo nuomonėje EESRK nurodo, kad labai svarbu sukurti naujus principus, kaip įmonių pelną priskirti kuriai nors ES šaliai ir jį apmokestinti. Skaitmeninės įmonės, kaip ir visos kitos įmonės, turi prisidėti prie viešųjų finansų ir dalytis mokesčių našta, reikalinga viešosioms paslaugoms finansuoti, tačiau bet koks sprendimas turėtų būti teisingas ir grindžiamas bendru sutarimu bei užtikrinti vienodas sąlygas visų ES šalių ekonomikai.

Vis dėlto, nepaisant savo susirūpinimo, EESRK mano, kad Komisijos skaitmeninių mokesčių srities iniciatyvos yra žingsnis tinkama linkme, ir palankiai vertina jos siekį surasti visuotinį problemos sprendimo būdą. Komisija pradėjo tarptautines diskusijas ir valstybėms narėms dabar labai svarbu priimti bendrą poziciją ir kuo labiau pasistūmėti į priekį vykstančiose diskusijose, kad būtų pasiektas reikalingas visuotinis sprendimas EBPO lygmeniu. (jk)