Socialinės politikos reformos – vienas svarbiausių Juodkalnijos stojimo į ES prioritetų

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) nariai ir Juodkalnijos pilietinės visuomenės atstovai liepos 17 d. susitiko Podgoricoje aptarti Juodkalnijos stojimo į ES derybų dabartinės padėties bei tolesnio darbo ir priėmė bendrą deklaraciją.

ES ir Juodkalnijos jungtinis konsultacinis komitetas (JKK) paragino Juodkalnijos vyriausybę dėti daugiau pastangų siekiant atitikti nustatytus kriterijus, kad būtų galima uždaryti derybų skyrius, visų pirma skyrius dėl teisinės valstybės, kuriems nustatyti tarpiniai kriterijai.

Socialinės politikos ir užimtumo klausimu JKK pabrėžė darbo teisės svarbą, nes tai struktūrinės darbo rinkos reformos, kuri būtų naudinga bendrai šalies ekonominei ir socialinei situacijai, pagrindas. Siekiant pasirengti laisvam darbuotojų judėjimui, JKK ragina Juodkalnijos valdžios institucijas laiku pradėti ruoštis dalyvavimui socialinės apsaugos sistemų koordinavime ir Europos užimtumo tarnybų tinklo (EURES) veikloje, taip pat Europos sveikatos draudimo kortelės diegimui. Kalbėdamas apie žiniasklaidos ir pilietinės visuomenės organizacijų padėtį, JKK išreiškė susirūpinimą dėl spaudos laisvės, konkrečiai nurodydamas nacionalinį visuomeninį transliuotoją RTCG.

Kitas, 12-asis, JKK posėdis bus surengtas 2018 m. antrąjį pusmetį Briuselyje. JKK sudaro dvylika narių, po šešis narius, atstovaujančius EESRK ir Juodkalnijos pilietinei visuomenei. (ks)