Europa turi geriau apsaugoti neįgalias moteris

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) paragino ES institucijas ir valstybes nares dėti daugiau pastangų siekiant apsaugoti neįgalias moteris ir mergaites, kurios vis dar patiria įvairių formų diskriminaciją ES visuomenėje ir socialinę atskirtį dėl savo lyties ir negalios.

Nors šios moterys sudaro 16 proc. visų moterų Europoje, t. y. 40 mln. moterų, jos yra labiausiai pažeidžiama ir marginalizuojama grupė Europos visuomenėje.

Liepos mėnesį priimtoje nuomonėje EESRK teigia, kad ES ir jos valstybėms narėms šiuo metu trūksta tvirtos teisinės sistemos, kad būtų galima apsaugoti ir užtikrinti visų neįgalių moterų ir mergaičių žmogaus teises.

„Neįgalioms moterims būtina speciali parama, tačiau nė vienoje ES strategijoje – nei skirtoje moterims, nei neįgaliesiems – joms neskiriamas deramas dėmesys. Tarsi jos būtų išnykusios, tarsi būtų ne tokios vertingos kaip kiti gyventojai“, – sakė nuomonės pranešėja Gunta Anča.

EERSK ragina ES ir jos valstybes nares įgyvendinti JT Neįgaliųjų teisių konvenciją, ypač jos 6 straipsnį, kuriame kalbama apie neįgalias moteris.

Jis pabrėžia, jog ES šalys turi prisijungti prie Stambulo konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo, kadangi neįgalios moterys tampa jo aukomis penkis kartus dažniau nei moterys, neturinčios negalios

Nuomonė įtraukta į Europos Parlamento liepos mėn. pranešimą ta pačia tema. (ll)