Atgauti piliečių pasitikėjimą ir tikėjimą ES

parengė EESRK grupė „Įvairovė Europa“

EESRK grupė „Įvairovė Europa“ liepos 20 d. surengė minčių lietaus sesiją, kurios metu dalyviai buvo raginami spontaniškai išsakyti savo mintis ir pateikti idėjų Sibiu aukščiausiojo lygio susitikimui dėl Europos ateities.

Renginys vadinosi „Atgauti piliečių pasitikėjimą ir tikėjimą ES“, o jo metu buvo iškelti šie pagrindiniai klausimai:

  • Kokie turėtų būti ES svarbiausi / horizontalūs prioritetai?
  • Kaip atgauti piliečių pasitikėjimą ir tikėjimą: skatinant veiksmingą Europos socialinę politiką, kovojant su skurdu ir socialine atskirtimi ir ginant sąžiningą migracijos sistemą?
  • Kaip skatinti subalansuotą ekonomikos augimą ir apsaugoti teises?
  • Kaip sukurti tvarią aplinką partnerystėje?
  • Kaip veiksmingai propaguoti Europą ir apie ją komunikuoti ir kaip sušvelninti populistų kurstomas baimes dėl saugumo?
  • Ko dar nori Europiečiai ir kaip jų norus galėtų patenkinti ES?

Renginys paskatino grupę prisidėti rengiant EESRK veiksmų gaires Nuo Krokuvos iki Sibiu ir toliau – projektą, kuriam išplėstos sudėties prezidiumas liepos 11 d. Krokuvoje davė startą ir paragino visus EESRK struktūrinius padalinius – tris grupes, skyrius, observatorijas ir laikinas grupes – nustatyti savo prioritetus kuriant Europos ateitį ir rengiantis 2019 m. kovo 19 d. Sibiu įvyksiančiam aukščiausiojo lygio susitikimui.

Diskusijos metu buvo pateikta daug idėjų jaunimo, darnaus vystymosi, MVĮ, taikos, pagrindinių teisių, laisvųjų profesijų, naujų bendradarbiavimo formų, taisyklių nustatymo, skaidrumo, socialinių inovacijų ir komunikavimo apie Europą klausimais.

Remiantis konkrečiomis rekomendacijomis netrukus bus sudarytas prioritetų sąrašas. (ih)