parengė EESRK grupė „Įvairovė Europa“

Rugsėjo 16–17 d. grupė „Įvairovė Europa“ surengs neeilinį posėdį Helsinkyje. Atsižvelgdama į Suomijos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetus ir vadovaudamasi šūkiu „Darni Europa, tvari ateitis“, mūsų grupė nusprendė daugiausia dėmesio skirti trims ramsčiams, kurie sudaro palankias sąlygas tvariam augimui ir taip didina ES konkurencingumą: bioekonomikai ir neutralaus poveikio klimatui Europai, skaitmeninimui ir infrastruktūrai.

Pirmosios posėdžio dienos renginys vyks Suomijos parlamento priestate ir bus skirtas konferencijai tema „ES konkurencingumo didinimas – trys tvaraus augimo ramsčiai“. Šios konferencijos metu ketinama išanalizuoti ir aptarti su ES konkurencingumo didinimu susijusius uždavinius ir galimybes, jo pasekmes, geriausią patirtį ir būdus, kaip tai įgyvendinti. Posėdis prasidės pareigūnų, Suomijos vyriausybės ir parlamento atstovų bei organizacijų, kurioms priklauso mūsų III grupės nariai iš Suomijos, atstovų pagrindiniais pranešimais.

Antrąją posėdžio dieną vyks pažintinis vizitas į netoli Helsinkio esančias kaimo vietoves. Vizito tema bus tvarus miško valdymas ir miškininkystės sektoriaus logistika. (ih)