Darbdavių grupės nariai du kartus susirinks Suomijoje padiskutuoti apie dirbtinį intelektą ir verslui palankią ES

parengė EESRK Darbdavių grupė

EESRK Darbdavių grupė surengs dvi konferencijas ES Tarybai šiuo metu pirmininkaujančioje šalyje – Suomijoje. Pirmasis renginys įvyks rugpjūčio mėn. pabaigoje ir bus skirtas išmaniai ir pažangiai Europai.

Konferencija tema „Išmani ir pažangi Europa. Kaip tai pasiekti“ įvyks rugpjūčio 30 d. Turku. Daugiausia dėmesio bus skirta su skaitmeninimu ir dirbtiniu intelektu susijusiomis galimybėmis ir iššūkiais įmonėms, sėkmės šioje srityje veiksniams ir su tuo susijusiems lūkesčiams dėl ES politikos. Bus siekiama, be kita ko, išsiaiškinti, kaip Europa galėtų tapti inovacijų lydere, kokie įgūdžiai ir gebėjimai reikalingi ir kaip sudaryti galimybes finansavimui.

Darbdavių grupės nariai pasikeis nuomonėmis šiais klausimais su aukšto lygio pranešėjais, tarp kurių Turku merė Minna Arve, EP narė Miapetra Kumpula-Natri ir „One Sea“ pirmininkas Sauli Eloranta. Seminaras bus Turku Europos forumo, kuriame piliečiai ir sprendimus priimantys asmenys aptars Europos ir Suomijos ateitį, dalis.

Antros Suomijoje rengiamos konferencijos, kuri įvyks spalio 9 d. Helsinkyje, tema bus „Atvira Europa. Kuo ji naudinga mums visiems?“. Jos tikslas – aptarti atviros ekonomikos ir visuomenės vaidmenį kuriant tvirtą ir verslui palankią ES. Konferencijos laikas sutampa su naujos Europos Komisijos ir Europos Parlamento kadencijos pradžia, todėl ji suteikia verslo atstovams galimybę perduoti aiškią žinią tiek ES, tiek nacionalinio lygmens politikos formuotojams.

Abu renginius bendrai organizuoja Darbdavių grupė ir Suomijos pramonės konfederacija. (ek)