Energetikos sąjunga turi tapti europiečių kasdienio gyvenimo dalimi

EESRK metinėje nuomonėje dėl energetikos sąjungos būklės apžvelgiama iki šiol padaryta pažanga ir Europos Komisija raginama daugiau dėmesio skirti socialiniams aspektams.

„Energetikos sąjunga realiai dar neveikia. Ji egzistuoja priimant ES politinius sprendimus, tačiau dar nėra Europos piliečių kasdienybės dalis.“ Tokią tvirtą nuomonę liepos mėn. plenarinės sesijoje išreiškė Christophe Quarez, perfrazuodamas savo nuomonėje, kurią asamblėja priėmė, išdėstytą argumentą, kad energetikos pertvarka vietos lygmeniu dar neįvyko. „ES politikos formuotojai jau paklojo energetikos sąjungos pamatus, tačiau dar daug reikia nuveikti ateinančiais metais“, – pridūrė jis.

„Buvo labai svarbu pakeisti energetikos politikos srities sprendimų priėmimo proceso formatą tiek ES, tiek nacionaliniu lygmeniu“, – sakė C. Quarez. – Privalėjome pereiti nuo kelių asmenų priimamų sprendimų prie bendrų veiksmų.“ „Tam dar niekada nebuvo tokių gerų sąlygų kaip dabar, atsižvelgiant į didėjantį ES piliečių, visų pirma Europos jaunimo, informuotumą apie klimato kaitą“, – pridūrė pranešėjas.

Komitetas palankiai vertina ketvirtąją energetikos sąjungos būklės ataskaitą, kurią Europos Komisija paskelbė 2019 m. balandžio mėn., ir dar kartą išreiškė savo paramą energetikos sąjungos tikslams bei pabrėžė, jog svarbu, kad visa Europos visuomenė susitelktų ir dalyvautų prisiimant visą atsakomybę už šią sąjungą.

Piliečiai turėtų skatinti energetikos pertvarką ir nė vienas neturėtų būti paliktas nuošalyje. Reikia atsižvelgti į šių pokyčių socialines pasekmes ir sudaryti naują socialinį visų susijusių šalių paktą. Piliečiai taip pat turėtų turėti galimybę prisidėti prie visų pagrindinių politinių sprendimų, susijusių su klimato kaita, ypač ES lygmeniu, dalyvaudami nuolatiniame piliečių dialoge. (mp)