Jei Europos baterijų pramonė nebus stipri, automobilių gamintojai gali pasitraukti iš ES

EESRK remia Europos Komisijos parengtą su baterijomis susijusį ES veiksmų planą, tačiau nurodo, kad jį reikia sustiprinti ir nedelsiant įgyvendinti.

Kyla realus pavojus, kad labai daug Europos automobilių pramonės subjektų perkels gamybą į regionus, esančius netoli baterijų elementų gamybos padalinių, daugiausia į Aziją. Colino Lustenhouwerio parengtoje ir liepos mėn. plenarinėje sesijoje priimtoje nuomonėje EESRK reiškia savo paramą su baterijomis susijusiam Europos Komisijos veiksmų planui, tačiau įspėja, kad būtina jį sustiprinti ir sparčiai įgyvendinti, kad būtų išvengta galimo Europos automobilių gamyklų perkėlimo už ES ribų.

„Galime prarasti labai daug. Kalbame apie13 mln. šiame sektoriuje dirbančių Europos darbuotojų ateitį, – sakė C. Lustenhouwer. – Politikos formuotojai, mokslininkai ir įmonės yra akivaizdžiai sunerimę. Jie supranta, kad jau vėlu, netgi per vėlu. Mums reikia veiksmingų, saugių ir aplinką tausojančių baterijų.“

Be baterijų jau nebegalime išsiversti savo kasdieniame gyvenime. Šiuo metu ES labai atsilieka tiek jų kūrimo, tiek gamybos požiūriu ir yra priklausoma nuo ES nepriklausančių šalių, visų pirma Azijos. 2019 m. balandžio mėn. paskelbtoje pirmojoje Komisijos pažangos ataskaitoje dėl strateginio su baterijomis susijusio veiksmų plano įgyvendinimo teigiama, kad, siekiant Europos Sąjungoje sukurti didelio masto baterijų pramonę, imtasi įvairių veiksmų. Tačiau artimiausiais metais ES reikia nuveikti daug daugiau siekiant vystyti šį sektorių dėmesį sutelkiant į investicijas ir inovacijas. (mp)