ES Tarybai pirmininkaujanti Suomija pristatė tvarumu ir gerove grindžiamą programą

Liepos 18 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) plenarinėje sesijoje Suomijos socialinių reikalų ministrė Aino-Kaisa Pekonen pristatė ES Tarybai pirmininkaujančios Suomijos programą. Joje ypatingas dėmesys skiriamas tvarumui ir piliečių gerovei. Be kitų pirmininkaujančios valstybės narės prioritetų A.-K. Pekonen taip pat pabrėžė teisinės valstybės principo stiprinimą ir ES vertybes. 

Įžangoje, prieš Aino-Kaisa Pekonen kalbą EESRK pirmininkas Luca Jahier kalbėjo apie pagrindinius ES Tarybai pirmininkaujančios Suomijos laukiančius iššūkius. L. Jahier pažymėjo, kad „Darbotvarkei iki 2030 m. įgyvendinti būtinas holistinis požiūris ir šiuo tikslu ekonominiai ir socialiniai sunkumai turi būti sprendžiami kartu“. Atsižvelgdama į tai, A.-K. Pekonen pareiškė: „Suomija siekia daryti poveikį ES ateičiai ir ši ateitis turėtų būti socialiniu, ekonominiu ir aplinkosauginiu požiūriu tvari.“

Todėl pirmininkaujančiai Suomijai labai svarbu, kad ES taptų pasauline lydere imantis veiksmų klimato kaitos srityje. Šiuo tikslu ji tikisi pasiekti susitarimą dėl pagrindinių ilgalaikio plano, pagal kurį ES įsipareigotų iki 2019 m. pabaigos neutralizuoti poveikį klimatui, kaip to prašo Europos Vadovų Taryba, sudedamųjų dalių.

Pirmininkaujanti Suomija taip pat stiprins dialogą ne tik su kitais pasauliniais veikėjais, bet ir Europos Sąjungoje su kitomis institucijomis ir partneriais. „Dialogas su socialiniais partneriais yra vienas iš pirmininkaujančios Suomijos prioritetų“, – baigdama pažymėjo A.-K. Pekonen. „EESRK atlieka labai svarbų vaidmenį ir mes džiaugiamės, kad jo rengiamos svarbios nuomonės atitinka mūsų pasiūlymus.“ (dgf)