EESRK nario Antonello Pezzini iniciatyva 2019 m. liepos 9 d. Komitete lankėsi Kinijos Liaudies Respublikos reguliavimo institucijų atstovų delegacija.

Susitikime, kurį pradėjo EESRK generalinis sekretorius Gianluca Brunetti, siekta aptarti būsimus ES ir Kinijos santykius techninio bendradarbiavimo standartizacijos liftų ir eskalatorių saugos srityje. „Europos ir Kinijos santykių stiprinimas šioje ypatingoje srityje yra nepaprastai svarbus ne tik konkrečiam pramonės sektoriui, bet ir apskritai visos pramonės labui“, – pažymėjo A. Pezzini.

Kitą dieną po šio EESRK vykusio susitikimo Europos standartizacijos komiteto (CEN) būstinėje Briuselyje pirmą kartą istorijoje pasirašytas susitarimas sudaryti bendrą ES ir Kinijos darbo grupę. Pirmąjį bendros darbo grupės posėdį numatyta surengti 2019 m. spalio mėn. Kinijoje. (mp)