Europos semestras ir naujas valdymo požiūris yra labai svarbūs būsimai ES ekonominei politikai

EESRK nuomone, ES turėtų atnaujinti savo ekonominės politikos koordinavimo ir valdymo sistemą, kuri remtųsi nauja ES strategija dėl darnaus vystymosi po 2020 m., siekiant efektyvesnių veiksmų ir tvaresnių rezultatų.

Atsižvelgdamas į tai, neseniai priimtoje nuomonėje EESRK palankiai vertina Komisijos pasiūlymą kitoje DFP stiprinti Europos semestro ir sanglaudos finansavimo sąsajas. Komiteto įsitikinimu, šios sąsajos turi didžiulį potencialą pagerinti ES ekonominės politikos koordinavimą ir valdymą.

Be to, EESRK mano, kad atnaujinta ES valdymo sistema turėtų labiau remtis pilietinės visuomenės suvokimu ir bendradarbiavimu su ja ir stiprinti daugiapakopį administravimą. Šiuo požiūriu jis siūlo įsteigti EESRK informacijos centrą suinteresuotiesiems subjektams.

Kitoje EESRK nuomonėje raginama labiau susieti ESIF, ir jį pakeisiančią programą „InvestEU“, su kitomis Europos ar nacionalinėmis investicijų programomis. Joje rekomenduojama nustatyti aiškius investavimo tikslus, supaprastinti reglamentavimą ir pateikti tolesnes gaires, kad pagal Investicijų planą Europai būtų galima pasiekti didesnę pusiausvyrą geografiniu ir sektorių požiūriu.

Pasinaudodama Europos semestru kaip svarbiausia ekonominės politikos koordinavimo sudedamąja dalimi, ES prisidėtų prie šių rekomendacijų įgyvendinimo. (jk)