EESRK ragina Komisiją geriau suderinti pramonės ir energetikos srities teisės aktus su klimato politika

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) ragina Komisiją išsamiau apsvarstyti politikos galimybes, kurios ne tik padėtų sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir taip kovoti su klimato kaita, bet ir išlaikyti konkurencingumą. Turi būti siekiama geriau apsaugoti ir skatinti ištekliams ir energijai imlius ES pramonės sektorius, nes priešingu atveju Europa rizikuoja prarasti darbo vietas, kurios atiteks ne tokios švarios ekonomikos šalims, ir nepasiekti savo tikslo – sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį.

„Dabartinės apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos (ATLPS), kuri skirta investicijoms skatinti, nepakanka, nes ji dar negreitai bus taikoma visame pasaulyje. Jei ji bus taikoma tik Europoje, susidursime su anglies dioksido ir galiausiai investicijų nutekėjimo rizika“, – įspėja Aurel Laurenţiu Plosceanu, liepos 17 d. priimtos EESRK nuomonės „Klimato ir energetikos politikos derinimas pramonės sektorių požiūriu“ pranešėjas. „Būsimos ES ir valstybių narių investicijos turėtų būti nukreiptos į mokslinius tyrimus, technologinę plėtrą ir inovacijas bei mažaanglių arba nulinio išskyrimo technologijų diegimą tiek ištekliams ir energijai imliuose pramonės sektoriuose, tiek gaminant jiems būtiną elektros energiją. Kita svarbi sritis – švietimas ir šios srities darbuotojų mokymas“, – pridūrė bendrapranešėjis Enrico Gibellieri.

Kadangi, pavyzdžiui, plieno, aliuminio ir stiklo pramonės sektoriuose energijai skirtos išlaidos sudaro apie 25 proc. visų išlaidų, su išmetamu šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekiu susijusios išlaidos taip pat yra didelės. Įdiegus ATLPS Europos produktai pabrangs ir kils pavojus, kad tarptautinėje rinkoje juos pakeis pigesni produktai. (sma)