Europos gamybos pramonės atgimimas turi būti grindžiamas realiais MVĮ poreikiais

EESRK nuomone, Europos gamybos sistema gali veiksmingai ir konkurencingai pereiti prie pažangios skaitmeninės ir aplinką tausojančios ekonomikos tik tuo atveju, jei ji bus pasirengusi skirti nemažai investicijų inovacijoms. Todėl Europos Komisijos numatyti veiksmai, kuriais siekiama paskatinti gamybos sistemos plėtrą, turėtų būti grindžiami realiu įmonių, ypač MVĮ, poreikių suvokimu.

Gamyba sudaro 17,3 proc. Europos BVP ir 80 proc. eksporto. „Tai įspūdingi skaičiai, todėl Europai būtina sutelkti savo jėgas, kad išlaikytų ir netgi sustiprintų šį sektorių“, – sakė Antonello Pezzini, EESRK informacinio pranešimo dėl inkrementinių inovacijų didelės apimties gamybos zonose pranešėjas.

EESRK ragina ES ir jos valstybes nares taikyti atitinkamas švietimo strategijas, būtinas naujiems gebėjimams ir profesiniams įgūdžiams ugdyti. 

Vykstant dabartinei pramonės revoliucijai naudojami skaitmeniniai modeliai – debesijos kompiuterija ir didieji duomenys – ir pereinama prie daiktų interneto ir išmaniųjų gaminių. Dirbtinis intelektas yra itin svarbus šiame procese, nes per 20 metų jis gali padvigubinti metinio augimo koeficientą.

„Europa turi imtis ryžtingų veiksmų skaitmeninių technologijų srityje ir palengvinti MVĮ prieigą prie aukštųjų technologijų. Todėl EESRK ragina kurti specialias priemones ir politiką, kuri suteiktų galimybę MVĮ plėtoti glaudesnius ryšius su didelėmis įmonėmis, taip pat numatyti priemones, kuriomis būtų skatinamas mažųjų ir didelių įmonių bendradarbiavimas inovacijų srityje“, – baigdamas pasakė A. Pezzini. (sma)