Žiedinė ekonomika: laikas atskleisti vartotojų potencialą

Ligi šiol veiksmai žiedinei ekonomikai Europoje skatinti daugiausia buvo skirti gamybai, siekiant pastūmėti įmones taikyti žiedinio verslo modelius ir pateikti rinkai žiedinės ekonomikos sprendimų. Liepos mėn. priimtoje EESRK nuomonėje pažymima, kad dabar atėjo laikas įtraukti vartotojus ir įgalinti juos kasdieniame gyvenime rinktis pirkti tvarius gaminius.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas savo nuomonėje Vartotojai žiedinėje ekonomikoje ragina Europoje visais valdymo lygmenimis keisti strateginę kryptį ir įgyvendinant viešąją politiką žiedinės ekonomikos srityje daugiausia dėmesio skirti vartotojams.

Pirmuoju žiedinės ekonomikos etapu vartotojų vaidmuo apsiribojo miesto subjektų funkcija buitinių atliekų perdirbimo srityje ir daugiausia dėmesio buvo skiriama įmonėms. EESRK atkreipia dėmesį į tai, kad Europos Komisija savo iniciatyvas skyrė reguliavimui ir gamybai, taip skatindama perdirbimą ir ekologinio projektavimo koncepcijos taikymą.

„Dabar, antruoju žiedinės ekonomikos etapu, reikia imtis vartotojų klausimo“, – teigia EESRK pranešėjas Carlos Trias Pintó, primygtinai ragindamas Europos Komisiją skleisti šią naują kryptį savo būsimose iniciatyvose.

Jis pabrėžė, kad šiuo antruoju etapu visas dėmesys bus skirtas vartotojų informavimui. Informavimas ir švietimas yra labai svarbūs veiksniai siekiant nukreipti vartotojus žiedinės elgsenos link. Todėl būtina užtikrinti švietimą ir mokymąsi visą gyvenimą ir vartotojams suteikti kuo objektyvesnės informacijos.

EESRK pasisako už savanorišką ženklinimą, kaip žingsnį pereinant prie privalomo ženklinimo, nurodant produkto socialinį ir aplinkosauginį pėdsaką – išmetamųjų teršalų mažinimą, biologinės įvairovės saugojimą, efektyvų išteklių naudojimą ar atsisakymą naudoti didelį poveikį aplinkai darančias sudedamąsias dalis, numatomą naudojimo trukmę ir galimybę įsigyti atsarginių detalių ar gaminį pataisyti.

Nors informavimu ir švietimu galima daug pasiekti, kad vartotojai rinktųsi ekologiškus, pataisomus ir ilgaamžius gaminius, tačiau daug žmonių neturės finansinių galimybių jų įsigyti. Kaip paskatą EESRK siūlo valstybėms narėms taikyti apdovanojimu grindžiamą metodą, o vietos valdžios institucijos per viešuosius pirkimus galėtų remti „tvarius“ tiekėjus. (dm)