Europos ateitis. Darbdavių perspektyvos

parengė EESRK Darbdavių grupė

Nuoseklesnė, vieningesnė ir ne tokia biurokratiška – štai kaip darbdaviai įsivaizduoja ateities Europą. Verslo bendruomenė tebėra ištikimai proeuropietiška ir nori aktyviai dalyvauti formuojant ES ateitį. 2018 m. birželio 21 d. Madride (Ispanija) įvykusios konferencijos „Europos ateitis. Darbdavių perspektyvos“ dalyviai atkreipė dėmesį į konkrečius ES nustatytų trūkumų pavyzdžius ir pateikė sprendimų ateičiai.

„Jeigu pamiršime Europos vertybes, prarasime Europos Sąjungą“, – sakydamas įžanginę kalbą pažymėjo Ispanijos verslo organizacijų konfederacijos (CEOE) pirmininko pavaduotojas Jose Vincente Gonzalez. „Europos ateitis turi būti vertinama atsižvelgiant į pasaulines aplinkybes. Turi būti sprendžiami geopolitiniai iššūkiai, tokie kaip dabartinė JAV politika ar migracijos srautai.

Europos Sąjunga įveikusi vieną krizę patenka į kitą, bet būtent dabar, kai mums žinomai pasaulio tvarkai gresia radikalios permainos, turime išlikti vieningi ir imtis plataus užmojo ir drąsių veiksmų. Darbdaviai yra sprendimas, o ne problema, – pabrėžė Darbdavių grupės pirmininkas Jacek Krawczyk. – Neturėtume bijoti toliau plėtoti vieningą Europą ar veikti vieningai ir solidariai. Taip pat neturėtume bijoti garsiai ir aiškiai pasakyti, ko reikia įmonėms, kad jos galėtų veikti.“

Diskusijose daugiausiai dėmesio buvo skirta dviem ES ateities aspektams – vidaus rinkai ir ekonominei ir pinigų sąjungai. Europos įmonėms iššūkis tebėra pernelyg didelis reglamentavimas. Daugelyje sektorių vykstantis skaitmeninimas reikalauja didelių verslo modelio pokyčių, kad įmonės išliktų konkurencingos. Diskusijos dėl ekonominės ir pinigų sąjungos dalyviai sutarė, kad po krizės inicijuotos EPS reformos yra žingsnis teisinga kryptimi, bet vyksta per lėtai ir joms trūksta užmojo.

Darbdavių grupės nariams taip pat teko garbė susitikti su Ispanijos parlamento Deputatų kongreso pirmininke Ana Pastor ir ją supažindinti su konferencijos išvadomis. Renginį bendrai organizavo Ispanijos verslo organizacijų konfederacija (CEOE) ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Darbdavių grupė. (lj)