„Ginant įvairovę“

parengė EESRK grupė „Įvairovė Europa“

Ne kartą lankiausi Aušvico-Birkenau koncentracijos stovykloje ir kaskart buvau sukrėstas minties, kaip siaubingai ir nežmoniškai žmonės gali elgtis vieni su kitais. Tačiau su kiekvienu apsilankymu kyla ir kitokių, vis skirtingų jausmų. Turbūt buvo galima numanyti ir netgi tikėtis, kad EESRK išplėstos sudėties prezidiumo apsilankymas koncentracijos stovyklose birželio 12 d. privers mus pamąstyti ne tik apie praeitį, bet ir visų pirma apie dabartį ir ateitį.

Šiandienos Europai kyla populizmo ir nacionalizmo grėsmė. Pakanka vien pagalvoti apie neseniai įvykusius rinkimus Vengrijoje, Italijoje, Austrijoje, Vokietijoje ir Slovėnijoje. Už populistus balsuojančių ES valstybių narių gyventojų dalis išaugo nuo vidutiniškai 8,5 proc. 2000 m. iki daugiau kaip 24 proc. šiandien. Be abejonės, norint suvaldyti šią kylančią bangą, ES ir jos vertybės turi atsidurti dėmesio centre. Tačiau ES, kaip institucija, negali pateikti visų atsakymų. Europos piliečiai ir organizuota pilietinė visuomenė taip pat turi imtis veiksmų, kad užmegztų ryšį ir dialogą su tais, kuriuos vilioja ekstremizmo idėjos, ir padėtų iš naujo subalansuoti mūsų šalių visuomenę ir politines sistemas.

Grupė „Įvairovė Europa“ šį vaidmenį prisiima labai rimtai. Tai mūsų atsakomybė ir, pasinaudodami mūsų grupės praktine patirtimi ir kūrybiškumu, toliau padėsime kurti taikią ir tvarią Europą, derindami socialinę ir ekonominę pažangą su skurdo mažinimu ir aplinkos apsauga. Mūsų ūkininkai, aplinkosaugininkai, MVĮ, laisvųjų profesijų atstovai, vartotojai, neįgaliųjų ir vyresnio amžiaus žmonių ir kitos organizacijos bendraus su Europos piliečiais ir kalbės jų vardu. Taip jie dalyvaus Komiteto kasdieniame darbe ir aktyviai prisidės prie veiksmų plano projekto Nuo Krokuvos iki Sibiu ir toliau, kuriuo siekiama parodyti pilietinės visuomenės puoselėjamą Europos ateities viziją. Nederėtų pamiršti spalio mėn. Austrijoje įvyksiančios mūsų grupės konferencijos tema Ar ekonominė pažanga ir socialinis stabilumas gali įveikti skepticizmą ES? Europa visų pirma gina savitarpio pagarbą ir įvairovę. Įvairovę, kuri prasideda mūsų pačių grupėje Įvairovė Europa.

Arno Metzler

Grupės „Įvairovė Europa“ (III gr.) pirmininkas