Vartotojams skirtos finansinės paslaugos. EESRK sulaukė pritarimo savo pozicijai vietos renginyje Ispanijoje

EESRK nario Carloso Triaso Pintó gegužės 24 d. Europos Sąjungos atstovybėje Madride surengtoje konferencijoje buvo pabrėžta, kad būtina stiprinti vartotojų pasitikėjimą tarpvalstybinėmis paslaugomis Europoje siekiant padidinti jų dalį, kuri šiuo metu sudaro vos 7 proc. visų finansinių paslaugų. EP narys Othman Karas pareiškė, kad Europos Parlamentas galėtų įtraukti kai kuriuos svarbiausius EESRK pasiūlymus į savo rengiamą poziciją dėl Komisijos siūlomo vartotojams skirtų finansinių paslaugų veiksmų plano.

Konferencija tema Nauji skaitmeninio konteksto iššūkiai: pasiūlos kokybė, prieinamumas, sąžininga konkurencija ir vartotojų apsauga buvo siekiama informuoti apie 2017 m. rugsėjo mėn. priimtą EESRK nuomonę dėl vartotojams skirtų finansinių paslaugų.

Renginį vedė EESRK narys Bernardo Hernández Bataller, jo metu žodį tarė nuomonės pranešėjas Michael Ikrath ir bendrapranešėjis Trias Pintó. Taip pat kalbėjo EP nariai Othman Karas ir Jonas Fernández Álvarez, Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto (ECON) nariai, Komercinių ir taupomųjų bankų paslaugų gavėjų asociacijos (ADICAE) pirmininkas Manuel Pardos, Ispanijos banko atstovas Fernando Tejada de la Fuente ir Ispanijos bankų asociacijos (AEB) atstovas spaudai Jose Luis Martínez Campuzano.

„Vartotojai turėtų turėti galimybę rinktis geriausius ir naujoviškiausius tarpvalstybinius finansinius produktus“, – teigė M. Ikrath ir pabrėžė, kad ES finansinių paslaugų rinka vis dar yra susiskaidžiusi ir toli gražu nesuderinta. „Tradiciniai mažmeniniai bankai, ypač regioniniai ir vietos bankai, buvo svarbūs tarpininkai užtikrinant vartotojų pasitikėjimą, – sakė jis, – kadangi tradiciškai šie bankai yra pelnę didelį ES vartotojų, kurie nėra linkę dažnai keisti paslaugų teikėjų, pasitikėjimą.“

Reikia suderinti kreditingumo kriterijus siekiant išspręsti tarpvalstybinio skolinimosi (angl. loan shopping) problemą, kai skolininkai ima tarpvalstybines vartojamąsias paskolas, kurių jie negali gauti gimtojoje šalyje, prisiimdami pernelyg didelio įsiskolinimo riziką. „Reglamentavimu būtina kuo labiau sumažinti vartotojų nemokumą“, – tvirtino Trias Pintó ir atkreipė dėmesį į kylantį pavojų, kad alternatyvios skaitmeninės valiutos, pavyzdžiui, bitkoinai, kibernetinės valiutos ir blokų grandinės technologija, gali pakenkti saugumui, duomenų apsaugai ir vartotojų pasitikėjimui.

O. Karas išreiškė pritarimą EESRK nuomonei ir nurodė, kad kai kurie joje pateikti pasiūlymai bus įtraukti į Europos Parlamento nuomonę, visų pirma:

  • užtikrinti, kad produktų ir paslaugų apmokestinimo tvarka daugiau nebekeltų kliūčių sąžiningai konkurencijai;
  • Komisija turėtų šalia vartotojams skirtų produktų apibrėžti papildomus populiariausius produktus, kurie yra paprasti, pasižymi tomis pačiomis savybėmis, taigi yra palyginami ir skaidrūs;
  • numatyti nepriklausomas, sertifikuojamas palyginimo priemones, skirtas įvairiems finansiniams produktams palyginti;
  • didžiosioms informacinių technologijų įmonėms, pavyzdžiui, „Google“, „Apple“ ir kt., taip pat turėtų būti taikomos vartotojų apsaugos taisyklės. (dm)