Investavimas į itin našias kompiuterines sistemas mums užtikrins didesnę gerovę, konkurencingumą ir užimtumą

EESRK remia Europos Komisijos iniciatyvą sukurti Europos našiosios kompiuterijos bendrąją įmonę ir teigia, kad ši svarbi technologija padės spręsti sudėtingiausias šiuolaikinėje visuomenėje kylančias problemas ir užtikrinti didesnę gerovę, konkurencingumą bei užimtumą.

Ulricho Sammo ir Antonio Longo parengtoje nuomonėje, kuri buvo priimta 2018 m. gegužės 23 d. plenariniame posėdyje, Komitetas pabrėžia, kad bendroji įmonė „EuroHPC“ neabejotinai suteiks pridėtinės vertės ES skaitmeniniam suverenumui ir savarankiškumui, padės ES tapti pagrindine dalyve skaitmeninio vystymosi srityje, o tai turės tiesioginės įtakos konkurencingumui ir piliečių gyvenimo kokybei.

„Pradinės 1 mlrd. EUR investicijos, skirtos pasaulinės klasės superkompiuteriams įsigyti ir eksploatuoti, yra reikšmingos, tačiau ne pernelyg didelio užmojo, ypač jei lyginsime su kitais pagrindiniais dalyviais – JAV ir Kinija“, – pažymėjo U. Samm. „ES turi dėti daugiau pastangų, kad prilygtų savo pasaulinio masto konkurentams“, – pridūrė jis. Norint išlaikyti pasaulinės klasės lygį našiosios kompiuterijos prietaikų srityje, visų pirma būtina iš esmės padidinti investicijas ES valstybėse narėse ir kartu įgyvendinti tvirtą Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų programą.

Be to, EESRK rekomenduoja Europos Socialinio ramsčio sistemoje kuo labiau stiprinti skaitmeninimo proceso socialinį aspektą nustatant tam tikrus visuomenės uždavinius, kurie turi būti sprendžiami naudojant naują skaitmeninę infrastruktūrą. „Aukšto lygio įrenginių diegimas ir naudojimas turi turėti aiškų ir išmatuojamą teigiamą poveikį visų Europos piliečių kasdieniam gyvenimui, – teigė Antonio Longo. – Todėl taip pat raginame parengti Europos lygmens komunikacijos strategiją, skirtą informuoti piliečius ir įmones apie šią svarbią naują iniciatyvą.“ (mp)