Išplėstos sudėties EESRK prezidiumo vizitas Krokuvoje (Lenkija) „Atminties keliais“

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas Luca Jahier ir išplėstos sudėties prezidiumo nariai 2018 m. birželio 10–12 d. lankėsi Lenkijoje, kur įvyko posėdis, kuriuo prasidėjo naujos sudėties EESRK prezidiumo darbas.

Pirmininkas Luca Jahier ir prezidiumo nariai posėdžiui pasirinko Lenkijos miestą Krokuvą, kaip simbolinę atminties vietą, taip pat norėdami pagyvinti ir praturtinti Europos Sąjungos dialogo kultūrą.

Vizito Lenkijoje metu delegacijos nariai Krokuvos universitete dalyvavo diskusijoje su Lenkijos intelektualais. Diskusijos tema – dviejų Europos blokų sutaikinimas pasitelkiant atmintinus faktus ir taip paskatinant kūrybišką Vakarų Europos ir Vidurio ir Rytų Europos tarpusavio supratimą.

EESRK išplėstos sudėties prezidiumo nariai pagerbė Aušvico-Birkenau koncentracijos stovyklos aukų atminimą.

Išplėstos sudėties prezidiumo nariai: EESRK pirmininkas Luca Jahier, už biudžetą atsakinga pirmininko pavaduotoja Milena Angelova, už komunikaciją atsakinga pirmininko pavaduotoja Isabel Caño Aguilar, Darbdavių grupės pirmininkas Jacek Krawczyk, Darbuotojų grupės pirmininkė Gabriele Bischoff, grupės „Įvairovė Europa“ pirmininkas Arno Metzler. Išvykoje taip pat dalyvavo skyrių pirmininkai: Stefano Palmieri, Ariane Rodert, Dilyana Slavova, Maurizio Reale, Christa Schweng, Pierre Jean-Coulon ir Lucie Studničná. (eh)

Pirmininko Luca Jahier kalba konferencijoje Krokuvos universitete:

https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/presentations/reconciling-central-eastern-and-western-europe-historical-memories-build-stronger-union