2018 m. Austrijos pirmininkavimas Europos Sąjungos Tarybai

Nuo 2018 m. liepos 1 d. iki gruodžio 31 d. Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaus Austrija. „Sauganti Europa“ – tai kanclerio Sebastiano Kurzo vyriausybės pasirinktas šūkis. Programoje numatyti šie klausimai: saugumas ir migracija, konkurencingumo išlaikymas pasitelkiant skaitmeninimą, stabilumas ES kaimynystėje ir Vakarų Balkanų šalių ir ES suartėjimas. Pirmininkaujanti valstybė narė tęs derybas dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES. Iki galutinio Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES, kuris numatytas 2019 m. kovo 29 d., visų ES valstybių narių nacionaliniai parlamentai turi ratifikuoti galutinį susitarimą dėl „Brexit’o“. ES Tarybai pirmininkaujanti valstybė taip pat tęs derybas dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos. Į 2018 m. liepos 11 d.–12 d. vyksiančią EESRK plenarinę sesiją bus pakviestas Europos reikalų ministras Gernot Blümel. Jis pristatys darbo programą ir atsakys į EESRK narių klausimus. (eh)