Europos regionai laipsniškai atsisako anglių. EESRK domisi padėtimi Vokietijoje

Pirmoji apskritojo stalo diskusija dėl pereinamojo laikotarpio akmens anglies regionų įvyko 2018 m. gegužės 29 d. Grėvenbroiche (Vokietija). Kartu su EESRK nariais ir Komisijos atstovu diskusijoje dalyvavo nemažai vietos subjektų.

Kalbėtojai apžvelgė padėtį Reino anglių kasybos regione, kuriame struktūrinės permainos nepraėjo be pasekmių. Dalyviai pabrėžė, kad prevencinis principas ir pasirengimas perėjimui yra būtini. Surasti alternatyvą anglims yra sudėtinga ir vienas iš pagrindinių regiono tikslų yra ir ateityje išlikti vienu pagrindinių subjektų, užtikrinančiu saugų energijos tiekimą Vokietijai.

Savivaldybėms tenka svarbus vaidmuo informuojant piliečius, kad jie suprastų aplinkybes. Kalbėtojai pabrėžė, kad siekiant tikslų reikia lanksčiai taikyti sistemą ir svarbu išnagrinėti kompleksinius regionų, pramonės ir sektorių aspektus.

Energijos tiekimas yra svarbiausia visų tiekimo tinklų dalis, tačiau ryšiai tarp įvairių sektorių, pavyzdžiui, plastiko, transporto, dujų gamybos, gali užtikrinti tiekimo saugumą. Diskusijos metu buvo pristatyti švietimo ir mokymo srities projektai ir supažindinta su decentralizuotu energijos valdymu. Pasibaigus diskusijai dalyviai apsilankė Garzweiler atviroje kasykloje. (sma)