9-asis EESRK pilietinės visuomenės dienų renginys. Skaitmeniniam amžiui reikalingi žmonių įgūdžiai ir tinkama teisinė aplinka

Gegužės 24–25 d. ryšių grupė Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete (EESRK) surengė 2018 m. Pilietinės visuomenės dienų renginį tema Pilietybė, demokratija ir kultūra skaitmeninėje Europoje.

„Itin spartūs skaitmeninės eros pokyčiai turės tam tikrą griaunamąjį poveikį, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje žmonės dirbs mažiau ir kitaip, mėgausis didesne asmenine gerove“, – savo pagrindiniame pranešime teigė Europos kolegijos Skaitmeninių inovacijų katedros vadovas Andrea Renda. DIGITALEUROPE politikos direktorius Ray Pinto perspėjo, kad Europai trūksta apie pusės milijono ekspertų. Be to, JAV ir Kinijoje užregistruojama vis daugiau patentų dirbtinio intelekto srityje, o Europa šioje srityje atsilieka. 83 proc. išorės investicijų dirbtinio intelekto srityje tenka JAV ir Kinijai.

Šešių praktinių seminarų metu dalyviai diskutavo apie gyvenimą kartu skaitmeninėje ateities Europoje ir baigdami patvirtino septynias svarbiausias rekomendacijas:  

  • visose švietimo įstaigose kurti švietimo ir kultūros sinergijas kultūros raiškos ir pilietybės temomis, atsižvelgiant į mokymosi visą gyvenimą perspektyvą;
  • remti pilietinės visuomenės organizacijų informavimo ir viešinimo veiksmus, kuriais siekiama propaguoti lygybę, įtraukumą ir dalyvavimą pilietiniame gyvenime, taip pat ir internete;
  • stiprinti kontrolę ir priežiūrą ir įtraukti pilietinę visuomenę į priežiūros kontrolės mechanizmus;
  • vietos lygmeniu dažniau naudoti elektronines bendros kūrybos ir (arba) visuomenės patalkos priemones piliečių dalyvavimui didinti;
  • prieigos klausimams teikti tokią pat svarbą kaip saugumui ir duomenų apsaugai. Tai turėtų būti svarbiausias IRT produktų ir paslaugų aspektas;
  • dirbtinis intelektas gali ir turėtų suteikti darbuotojams daugiau galimybių, o ne juos pakeisti;
  • remti ir skatinti ES pagrindinių skaitmeninių teisių chartijos sukūrimą. (sma)