2018 m. EESRK pilietinės visuomenės premija konkurso „Tapatybė, Europos vertybės ir kultūros paveldas Europoje“ nugalėtojui

Pastarųjų kelerių metų įvykiai pasaulyje tapo Europos projekto išbandymu. Vidiniai nesutarimai, piliečių nepasitenkinimas ir dramatiškai išaugęs migracijos mastas Europoje užklupo gyventojus ir visų lygmenų valdžios institucijas nepasirengusius, dėl to stiprėja nacionalistinė retorika ir kyla grėsmė tarpusavio solidarumui. Šiomis aplinkybėmis pilietinės visuomenės organizacijos atlieka svarbų vaidmenį iškeliant visą Europos kultūros paveldo potencialą į pirmą vietą, stiprinant tapatybes ir visuomenes bei propaguojant didžiulį įvairovės, kuri yra mūsų Europos istorijos pagrindas, potencialą.

EESRK 2018 m. pilietinės visuomenės premiją norėtų skirti inovatyvioms iniciatyvoms, kurios svariai prisidėjo prie:

  • informuotumo apie daugiasluoksnę ir turtingą europinę tapatybę didinimo;
  • viso turtingos Europos kultūros potencialo išnaudojimo;
  • palankesnių sąlygų susipažinti su Europos kultūros paveldu sudarymo;
  • tokių Europos vertybių kaip pagarba žmogaus orumui ir žmogaus teisėms, laisvė, demokratija, lygybė ir teisinė valstybė propagavimo.

Prizinį fondą sudaro 50 000 EUR; ši suma bus padalyta ne daugiau kaip penkiems nugalėtojams. Paraiškų pateikimo terminas – 2018 m. rugsėjo 7 d., o apdovanojimų įteikimo ceremonija įvyks 2018 m. gruodžio 13 d. Briuselyje. EESRK Pilietinės visuomenės premija gali būti apdovanotos visos pilietinės visuomenės organizacijos, oficialiai įregistruotos Europos Sąjungoje ir veikiančios vietos, nacionaliniu, regioniniu ar Europos lygmeniu. Ji taip pat gali būti skiriama atskiriems asmenims.

Visą reikalavimų sąrašą ir paraiškos formą rasite čia. (ll)