Kai Europai smogė COVID-19, prie žlugimo slenksčio atsidūrė ne tik ligoninės – sumaištis kilo ir daugelyje kitų sričių: susitraukė Europos BVP, smuko pramonės gamyba ir tūkstančiai žmonių prarado darbą. Ateitis taip pat neatrodo rožinė. 8 dalyje „Kai tiesiog akyse byra darbo pasaulis“ aptariame, kokių veiksmų ES galėtų imtis užimtumo srityje, kurioje jos įgaliojimai yra riboti. Kalbėjomės su Kopenhagos verslo mokyklos docente Caroline de la Porte, kuri trumpai apžvelgė užimtumo politikos gaires – priemonę, leidžiančią ES prisidėti prie valstybių narių užimtumo politikos koordinavimo. EESRK narė Ellen Nygren papasakojo mums apie EESRK pasiūlymą, kaip užimtumo politikos gairės turėtų būti pakeistos atsižvelgiant į COVID-19 krizę, siekiant užtikrinti, kad valstybės narės, be kita ko, padėtų savarankiškai dirbantiems europiečiams, tokiems kaip portugalų muzikas Tiago Rodrigues. Jis pasidalijo savo istorija, kaip jis ir jo grupė 5EX akimirksniu tapo bedarbiais.