Vietos požiūris – 8 dalis. Kai tiesiog akyse byra darbo pasaulis

Kai Europai smogė COVID-19, prie žlugimo slenksčio atsidūrė ne tik ligoninės – sumaištis kilo ir daugelyje kitų sričių: susitraukė Europos BVP, smuko pramonės gamyba ir tūkstančiai žmonių prarado darbą. Ateitis taip pat neatrodo rožinė. 8 dalyje „Kai tiesiog akyse byra darbo pasaulis“ aptariame, kokių veiksmų ES galėtų imtis užimtumo srityje, kurioje jos įgaliojimai yra riboti. Kalbėjomės su Kopenhagos verslo mokyklos docente Caroline de la Porte, kuri trumpai apžvelgė užimtumo politikos gaires – priemonę, leidžiančią ES prisidėti prie valstybių narių užimtumo politikos koordinavimo. EESRK narė Ellen Nygren papasakojo mums apie EESRK pasiūlymą, kaip reikėtų pakeisti užimtumo politikos gaires atsižvelgiant į COVID-19 krizę, siekiant užtikrinti, kad valstybės narės, be kita ko, padėtų savarankiškai dirbantiems europiečiams, tokiems kaip portugalų muzikas Tiago Rodrigues. Jis pasidalijo savo istorija, kaip jis ir jo grupė 5EX akimirksniu tapo bedarbiais.

Papasakok man...

Mūsų rubrika „Papasakok man...“ tampa vis turtingesnė: daugiau spalvų, emocijų, pamąstymų, minčių apie gyvenimą ir bėgantį laiką. EESRK narių pasakojimai patvirtina, kad ilgas ir sunkus krizės laikotarpis palieka neišdildomą pėdsaką atmintyje. Nuoširdžiai dėkojame nariams, pasidalinusiems su skaitytojais savo mintimis apie šią ypatingą patirtį.

Tariame ačiū Irini Pari, Tellervo Kyläi-Harakkai-Ruonalai, Reetui Tederiui, Tatjanai Babrauskienei, Guntai Ančai, Kingai Joó, Sofiai Björnsson, Evangeliai Kekeleki, Michalis’ui Antoniou, Philip’ui von Brockdorffui, Peteriui Schmidt’ui, Cristianui Pîrvulescu.

Visus šiuos straipsnius galima rasti paspaudus toliau pateiktą nuorodą: https://www.eesc.europa.eu/news-media/eesc-info/082020#a80501 (eh)

 

Kitos kalbos:

Redakcijos skiltis

PILIETINIO SOLIDARUMO PREMIJA – APDOVANOJIMAS GERIAUSIEMS IŠ MŪSŲ

Mieli skaitytojai,

Atėjo tas metų momentas, kai EESRK turėtų skelbti savo Pilietinės visuomenės premijos konkursą, kuriame apdovanojami išskirtiniai pilietinės visuomenės ir atskirų asmenų projektai, kuriais propaguojamos bendros mūsų Europos vertybės ir stiprinama mūsų Europos tapatybė. Kiekvienais metais premijai parenkame svarbią temą ir tuo atkreipiame dėmesį į pilietinės visuomenės laimėjimus konkrečioje jos darbo srityje. 2019 m. apdovanojome 11-osios Pilietinės visuomenės premijos laureatus, dirbusius moterų įgalėjimo ir lyčių lygybės srityje.

Įsidėmėtinos datos

2020 m. rugpjūčio 28 d., Briuselis, Belgija

Viešas klausymas
„Geriausia įvairovės valdymo praktika ir ES migrantų ir etninių mažumų įvairovės politikos ateitis“

2020 m. rugsėjo 8 d., Briuselis, Belgija

Viešas klausymas
„Teisinė valstybė ir jos poveikis ekonomikos augimui“


2020 m. liepos 15–16 d., Briuselis, Belgija

EESRK plenarinė sesija

Dessine - moi...

Evangelia Kekeleki: reikia užtikrinti, kad visos valstybės narės turėtų vienodas galimybes pasinaudoti vakcina ir diagnostiniais tyrimais

Man nebuvo labai sunku per karantiną būti namuose. Buvo keletas dalykų
, kuriuos atidėliojau daugybę metų. Todėl pagaliau galėjau jų imtis
ir viską sutvarkyti. Šeimos nuotraukos ir suvenyrai, kuriuos atsivežiau iš tėvų namų, buvo laikomi krūvoje.

Toks jų tvarkymas sukėlė labai daug jausmų. Galėjau skirti laiko rankdarbiams, kepiniams, maisto gaminimui, tradicinių graikiškų likerių gamybai, uogienių virimui, konservavimui – veiklai, kuriai paprastai neturiu nė akimirkos dėl didžiulio darbo krūvio.

Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala: Nuo Žiemos karo prie poezijos

Tai buvo Tarybų Sąjungos ir Suomijos Žiemos karo pabaigos 80-osios metinės. Dėl koronaviruso šalyje buvo atšauktas paminėjimas, tačiau 11.00 val. visoje šalyje suskambo liuteronų, stačiatikių ir katalikų bažnyčių varpai. Išėjau į lauką jų paklausyti ir pamačiau beveik ištuštėjusį Helsinkį.

Sofia Björnsson: ūkininkų solidarumas Švedijoje

Priklausau Švedijos ūkininkų federacijai (LRF), o pandemijos pradžioje labai sunkiai dirbome, kad užtikrintume maisto tiekimą.

Irini Pari: „Krizė mums dar kartą parodė, kokia neatsiejama mūsų ateitis“

Man berašant šias eilutes, nedrąsiai atsidaro didžiojo judėjimo suvaržymo vartai ir pradeda kilti klausimų: į kokį pasaulį mes žengiame? Kokius randus ši epidemija paliks mūsų ekonomikai, visuomenei ir gyvenimui? Ar ko nors išmokome? Ar elgsimės kitaip?

Tatjana Babrauskienė: „Jei šis karantinas apskritai davė ką nors gero, tai suteikė žmonėms laiko atsipūsti ir pagalvoti apie tarpusavio santykių svarbą“

Tatjana Babrauskienė yra Lietuvai atstovaujanti EESRK narė ir Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos narė. EESRK info paprašė jos pasidalyti savo mintimis apie tai, kaip jos šalis išgyvena COVID-19.

 

Reet Teder: „Gera sugrįžti“

Kovo viduryje prasidėjus krizei visa situacija buvo iš tiesų unikali ir neįtikėtina. Beveik viskas visoje Europoje užsidarė ir tuo metu niekas nežinojo, ar karantinas iš tikrųjų naudingas, ar ne. Svarbiausias dalykas buvo gyvybių gelbėjimas paaukojant ekonomiką.

Peter Schmidt: „Turime pereiti prie gerovės ekonomikos“

Vokietijos profesinių sąjungų veikėjas Peter Schmidt apžvelgia iššūkius, su kuriais jo šalyje susiduria profesinės sąjungos: viena vertus, žmonės priversti išeiti atostogų ar atleidžiami, kita vertus, ypatingos svarbos darbuotojai rizikuoja savo saugumu.

Kinga Joó: šeimos geba stiprinti visuomenės imuninę sistemą

Kovo 10 d. Briuselyje vykusiame ES ir Serbijos jungtinio konsultacinio komiteto posėdyje tvyrojo keista ir slogi atmosfera. Jam pasibaigus visi suskubo išvykti. Grįžau namo žinodama, kad Europos laukia dideli pokyčiai, ir jaučiau, kad po šio skrydžio ilgai neteks keliauti. Šiuo laikotarpiu Vengrijoje žmonės buvo apimti netikrumo ir nepatiklumo. Vyriausybei atšaukus kovo 15 dieną numatytas nacionalinės šventės iškilmes daugelis vengrų suprato, kad padėtis rimta.

Philip von Brockdorff: suskaitmeninto gyvenimo privalumai ir trūkumai

Drįsčiau teigti, kad per karantiną įgyta patirtis yra labai nevienareikšmiška. Viena vertus, darbas iš namų mano šeimai suteikė daugiau laiko praleisti kartu nei bet kada anksčiau. Kita vertus, vieną kambarį savo namuose teko pertvarkyti į biurą. Leisti ilgas valandas namuose ne visada būna lengva, todėl bandžiau skirti laiko savo mėgstamam hobiui: klausytis muzikos per aukštos raiškos garso aparatūrą.

Michalis Antoniou: Kipro darbdavių ir pramonininkų federacijos patirtis ir vaidmuo kilus COVID-19 pandemijai

Kovo 15 d. kreipdamasis į tautą Kipro prezidentas pranešė apie prevencines priemones ir šalies gyvenimo bei didelės dalies ekonomikos sustabdymą. Prezidentas norėjo perduoti žinią, kad mūsų visų laukia dideli ekonominiai sunkumai ir turime pasiruošti jų padariniams.

Gunta Anča: „Krizė – fantastiška galimybė pastebėti silpniausias grandis“

Karantinas tapo keistu savivokos laiku. Viena vertus, tai buvo tarsi svajonės išsipildymas – galime likti namie, turime pakankamai laiko visiems tiems dalykams, kuriuos atlikti visada norėjote, bet buvome per daug užimti. Kita vertus, suvokėme, koks svarbus žmonėms yra bendravimas – susitikti, kalbėtis, paliesti, matyti kitus žmones „gyvai“, o ne ekrane. Ir kaip sunku gyventi be viso to.

Cristian Pîrvulescu: Izoliavimo laikotarpis? Daugiau darbo, daugiau streso, mažiau poilsio

Koks buvo du mėnesius trukęs izoliavimo laikotarpis Bukarešte? Keistas! Rumunija pirmąsias priemones pradėjo taikyti kovo 15 d., o nuo kovo 18 d. izoliavimasis namuose tapo privalomas. Iki kovo 15 d. izoliavimo priemonės buvo tik rekomenduojamos, jų buvo mažai laikomasi, todėl kilo didelė epidemiologinė rizika. Privalomas izoliavimas truko iki gegužės 15 d., kai nepaprastoji padėtis buvo pakeista į parengties padėtį. Tačiau šie du mėnesiai tikrai nebuvo atostogos! Priešingai – jie buvo daug sunkesni, nes internetu dirbdavau po 12, o kartais ir po 16 valandų per dieną: vedžiau paskaitas ir vykdžiau įvairią kitokią veiklą universiteto platformoje, dalyvavau televizijos laidose, interviu, posėdžiuose ir internetiniuose seminaruose.

EESRK naujienos

EESRK skirs Pilietinio solidarumo premiją projektams, kuriais kovojama su koronavirusu kiekvienoje valstybėje narėje ir Jungtinėje Karalystėje.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) įsteigė Pilietinio solidarumo premiją, skiriamą ES ir Jungtinės Karalystės pavienių asmenų, pilietinės visuomenės organizacijų ir privačių įmonių iniciatyvoms, skirtoms kovoti su COVID-19 ir sušvelninti jos pražūtingus padarinius.

Dideli lūkesčiai Vokietijai perimant pirmininkavimą ES

Liepos 1 d. pirmininkavimą ES Tarybai iš Kroatijos perėmė Vokietija – šiai šaliai tai tikriausiai bus pats sudėtingiausias pirmininkavimo laikotarpis, nes Europa susiduria su didžiausia šiuolaikinėje istorijoje ekonomikos, socialine ir sveikatos krize. 

EESRK indėlis į Europos Komisijos 2021 m. darbo programą – pirmasis žingsnis tvaresnės ir teisingesnės visuomenės link

Liepos mėn. plenarinėje sesijoje Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) priėmė rezoliuciją dėl savo indėlio į Europos Komisijos 2021 m. darbo programą. Dokumente palankiai vertinami Europos Komisijos pasiūlymai COVID-19 krizei įveikti, o ateinantys metai laikomi galimybe restruktūrizuoti ir pagerinti ES ekonomiką ir visuomenę.

EESRK diskusija migracijos klausimais su už europinės gyvensenos propagavimą atsakingu Komisijos nariu

Liepos mėn. plenarinėje sesijoje diskutuoti su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) nariais buvo pakviestas Komisijos pirmininkės pavaduotojas Margaritis Schinas. Jis pristatė keletą savo atsakomybės sričiai „Europinės gyvensenos propagavimas“ priklausančių rengiamų iniciatyvų, įskaitant naująjį migracijos ir prieglobsčio paktą, įgūdžių darbotvarkę, programą „ES – sveikatos labui“ ir naująją saugumo sąjungos strategiją.

EESRK pirmininkas Luca Jahier Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvakarėse pažadėjo Komisijos nariui Paolo Gentiloni visapusišką paramą dėl Komisijos ekonomikos gaivinimo po COVID-19 priemonių rinkinio

Pirmininkas L. Jahier sukritikavo ES Tarybos neseniai pateiktą pasiūlymą suteikti nacionalinėms vyriausybėms įgaliojimus vetuoti šalies reformų programas pagal šį rinkinį. EESRK plenarinėje sesijoje vykusioje diskusijoje su už ekonomiką atsakingu Komisijos nariu Paolo Gentiloni Luca Jahier patvirtino, kad Europos Komisiją remia visas Komitetas.

Atsakas į koronavirusą: EESRK ragina skubiai priimti ES ekonomikos gaivinimo planą

ES turi dėti daugiau pastangų, kad atsigautų po koronaviruso pandemijos, ir tai reikia daryti greitai, parodant solidarumą ir plataus užmojo Europos ateities viziją. Liepos mėn. plenarinėje sesijoje priimtose trijose nuomonėse ir pozicijos dokumente Komitetas reiškia paramą Europos Komisijos pateiktiems pasiūlymams dėl ekonomikos gaivinimo, įskaitant persvarstytą 2021–2027 m. ES biudžetą, ir ragina juos skubiai patvirtinti.

Europai reikia Roberto Šumano politinės drąsos

Praėjus 70 metų, Šumano deklaracija mums primena, kad siekiant pakeisti padėtį ir istorijos tėkmę reikia politinės drąsos ir vizijos.

Naujas EESRK tinklalapis „Pilietinė visuomenė prieš COVID-19“

Dabar EESRK interneto svetainėje galima rasti naują kovai su COVID-19 skirtą skyrių, kuriame pateikiama daugiau kaip 50 istorijų apie ekonomikos gaivinimo priemones, solidarumą ir praktinius veiksmus koronaviruso protrūkio metu. 2020 m. liepos 2 d. pradėjusiame veikti tinklalapyje pateikiamos EESRK narių organizacijų valstybėse narėse vykdomos iniciatyvos, skirtos kovai su COVID-19 krize.

Mašinų direktyva. EESRK nuomone, ją reikia tobulinti, o ne keisti

Birželio mėn. plenarinėje sesijoje EESRK priėmė informacinį pranešimą dėl Mašinų direktyvos peržiūros. EESRK nariai palankiai įvertino Komisijos pastangas gerinti Direktyvos 2006/42/EB, kuri yra labai svarbi ir sėkminga Europos pramonės priemonė, veikimą, tačiau atkreipė dėmesį į tai, kad radikalūs direktyvos pakeitimai turėtų labai neigiamo poveikio, todėl jų reikėtų vengti.

Reaguojant į COVID-19 pandemiją EESRK siūlo sukurti specialų fondą žemės ūkio sektoriui remti

EESRK palankiai vertina Europos Komisijos pasiūlytą naują priemonę, kuria siekiama remti ūkius ir žemės ūkio maisto produktų sektoriaus MVĮ, susiduriančius su likvidumo problemomis, ir užtikrinti jų ekonominį išlikimą per šią krizę. Tačiau EESRK mano, kad Europos Komisija turėtų sukurti specialų fondą jai įgyvendinti.

Grupių naujienos

EESRK darbdavių grupė siunčia raštą Europos Vadovų Tarybai: įmonės atlieka pagrindinį vaidmenį gaivinant ES ekonomiką po koronaviruso krizės

parengė EESRK Darbdavių grupė

Nepaprastai skubu šalinti koronaviruso krizės padarinius ekonomikai, todėl Darbdavių grupė Europos valstybių ir vyriausybių vadovams skirtame rašte paragino nedelsiant priimti plataus užmojo priemones. Ekonomikos gaivinimo ir atstatymo priemonės gali prisidėti prie ilgalaikės ES sėkmės tik bendradarbiaujant valstybėms narėms, įskaitant jos gyventojus ir įmones.

ES kryžkelėje – Vokietijos pirmininkavimas ir Europos atgaivinimas ir atstatymas

parengė Darbuotojų grupė

Vokietija perėmė pirmininkavimą ES lemiamu Europai momentu, mūsų Sąjungai priėjus kryžkelę. Išgyvename brutaliausią taikos meto krizę per pastaruosius 90 metų: daugiau kaip šimtas tūkstančių mirčių vien Europoje ir didžiuliai ekonomikos sukrėtimai, jau nekalbant apie nežinomybę dėl kitų galimų pandemijos bangų. Sunkiais karantino mėnesiais, sveikatos priežiūros darbuotojams, o taip pat žmonėms, kurie pristatinėjo siuntinius, dirbo maisto parduotuvėse ir teikė sanitarijos paslaugas, teko didžiausias krūvis padedant mūsų šalims išgyventi, nors dažnai jų darbas nesuteikia daug garantijų ir yra mažai apmokamas.

Pilietinės visuomenės organizacijų pagalba pabėgėliams ir migrantams Europoje

parengė EESRK grupė „Įvairovė Europa“

Birželio 22 d. EESRK grupė „Įvairovė Europa“, derindama tiesioginį ir nuotolinį dalyvavimą, surengė konferenciją „Pilietinės visuomenės organizacijų pagalba pabėgėliams ir migrantams Europoje“.