Žiniasklaida turėtų atsisakyti užjaučiančio požiūrio į negalią

Europos žiniasklaidai dar teks įveikti ilgą kelią, kol ji tiksliai ir įtraukiai informuos apie negalią – neįgalieji dažnai parodomi vienpusiškai arba patetiškai, apipinant mitais ir klaidingais įsitikinimais; be to, nuolat trūksta tokių žinių ir pramoginių programų, kurios atitiktų visiško prieinamumo kriterijus.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto birželio 28 d. Briuselyje surengto klausymo „Komunikavimas apie neįgaliųjų teises“ darbotvarkės svarbiausia tema buvo pagrindinis žiniasklaidos vaidmuo didinant informuotumą apie neįgaliųjų teises ir kovojant su neįgaliųjų stigmatizacija ir išankstinėmis nuostatomis, kurios persmelkia visą Europos visuomenę.

„Informavimas apie neįgaliųjų teises turėtų būti laikomas svarbia platesnio klausimo, kaip atspindime mūsų plačiosios visuomenės įvairovę, dalimi. Tai yra mūsų demokratinių vertybių epicentras. , – sakė EESRK narys per renginio atidarymą.

Klausyme dalyvavo EESRK nariai ir įvairių nevyriausybinių organizacijų, remiančių neįgaliuosius, atstovai. Dalyvavo ir Europos transliuotojų sąjunga (EBU) ir Žiniasklaidos įvairovės institutas, žiniasklaidos sergėtojas, kuris skatina atsakingą žiniasklaidos informavimą apie įvairovę. (ll)