EESRK ragina užtikrinti socialiai teisingą energetikos pertvarką ir nuolatinį dialogą su piliečiais

EESRK birželio mėn. plenarinėje sesijoje vyko diskusija su Komisijos nariu Marošu Šefčovičiumi dėl Europos energetikos sąjungos ateities ir buvo išdėstyta Komiteto pozicija dėl siūlomos ES strategijos dėl ilgalaikio išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo.

EESRK pritarė, kad perėjimas prie nuo iškastinio kuro nepriklausomos Europos turėtų būti socialiniu požiūriu teisingas ir veiksmingas; šiame procese visi dalyviai turi sutelkti jėgas ir įnešti savo indėlį. Jis taip pat pabrėžė, kad būtina veiksmus tęsti ir po 2030 m. „Visoje Europoje pripažįstama, kad būtina nedelsiant imtis veiksmų klimato srityje“, – teigė M. Šefčovič ir pridūrė, kad klimatas tapo viena pagrindinių rinkimų temų ES ir kad „Europos gyventojai klimato kaitą pagaliau vertina kaip galimybę perorientuoti ir perorganizuoti mūsų ekonomiką“.

L. Jahier šiam požiūriui pritarė. Jis pažymėjo, kad poveikio klimatui neutralizavimo iki 2050 m. tikslas yra labai svarbus Europos ateičiai, ir kėlė klausimą, ar, nepaisant didelės pažangos kovojant su klimato kaita, vis dar bus pakankamai plataus užmojo politikos ir išteklių ilgalaikiam nulinio grynojo išmetamo teršalų kiekio tikslui pasiekti.

EESRK pritarė siūlomai ES strategijai dėl ilgalaikio išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo ir tikslui, kad Europos Sąjunga iki 2050 m. taptų neutralizuoto poveikio klimatui ekonomika. Pierre’o Jeano Coulono ir Stefano Backo parengtoje nuomonėje Komitetas ragina užtikrinti nuolatinį dialogą su piliečiais ir socialiai teisingą energetikos pertvarką. Be to, joje teigiama, kad turėtų būti susitarta dėl naujo socialinio pakto.

„Toks perėjimas yra įmanomas ir naudingas Europai, tačiau jame turi dalyvauti visi. Mes visi turime sutelkti jėgas, kad pasiektume šį bendrą tikslą. Negalime atskirti piliečių nuo politikos formuotojų“, – teigė P. J. Coulon.

Labai svarbus aspektas yra judumas: tai viena iš sričių, kurioje pažanga turi ir gali būti padaryta. „Turime rasti sprendimų, kaip sumažinti ES anglies pėdsaką nedarant neigiamo poveikio visai ekonomikai ir visuomenei“, – sakė S. Back. „Mes galėtume sukurti, priimti ir įgyvendinti anglies dioksido apmokestinimo sistemą, pagal kurią būtų atsižvelgiama į jo poveikį įmonėms ir piliečiams ir kurią jie visiškai pripažintų“, – pridūrė jis. (mp)