EESRK ragina tobulinti makroregionines strategijas

EESRK ragina tobulinti makroregionines strategijas ir tiriamojoje nuomonėje pateikia nemažai politikos pasiūlymų, kaip visapusiškai išnaudoti jų galimybes.

Birželio mėn. pateikti pasiūlymai pagrįsti išsamia esamų makroregioninių strategijų analize. Ši analizė parodė, kad jos iki šiol buvo naudinga sanglaudos politikos priemonė ir padėjo stiprinti integraciją ir bendradarbiavimą, tačiau nepateisino lūkesčių, kad padės sumažinti socialinius ir teritorinius skirtumus ir padidinti aplinkosauginį tvarumą.

Kad strategijų poveikis mažinant skirtumus būtų didesnis, Komitetas rekomenduoja, visų pirma, gerinti bendradarbiavimo partnerių komunikaciją ir sujungiamumą bei skatinti pilietinės visuomenės organizacijas aktyviau dalyvauti įgyvendinant ir stebint strategijas.

Todėl politikos formuotojai turi stiprinti politines intervencines priemones, skatinti aktyviai įsipareigoti vykdyti makroregionines strategijas ir mažinti biurokratinę naštą. Dar vienas svarbus aspektas – funkcionuojančios tinklaveikos įgyvendinimas, esamų duomenų bazių susiejimas ir valdymas.

EESRK mano, kad komunikavimas apie makroregionines strategijas turi būti geresnis, kad padidėtų šių strategijų matomumas ir būtų skatinama tinklaveika bei dalyvavimas.

Pirmenybę reikėtų teikti socialinių partnerių, vietos socialinių ir ekonominių subjektų ir pilietinės visuomenės organizacijų telkimuisi į branduolius tiek teritoriniu, tiek sektoriniu požiūriu. Jų dalyvavimas priimant sprendimus, planuojant ir vertinant politiką yra nepaprastai naudingas įgyvendinant makroregionines strategijas ir kartu gali padidinti sanglaudą ir socialinį bei aplinkosauginį tvarumą.

Galiausiai EESRK siūlo kurti veiksmingus švietimo veiklos tinklus. Jie taip pat galėtų padėti pagerinti aplinkosauginį tvarumą. (jk)