Kitos kalbos:

Redakcijos skiltis

Mieli skaitytojai,

Baigiantis birželiui atsisveikinome su Europos Sąjungos Tarybai pirmininkavusia Rumunija, ir, kaip įprasta, kito pusmečio pradžioje pirmininkavimą pradeda nauja valstybė narė. Trečią kartą istorijoje rotacijos tvarka Tarybai pirmininkauja Suomija, šį kartą pasirinkusi šūkį „Darni Europa, tvari ateitis“. Esu įsitikinęs, jog Suomija dės visas pastangas, kad ES pasaulinė lyderystė kovojant su klimato kaita taptų mūsų visų realybe.

Įsidėmėtinos datos

Liepos 22 d., Atėnai, Graikija

Luca sakys kalbą Graikijos ekonomikos ir socialinių reikalų taryboje

2019 m. liepos 23–24 d., Ryga, Latvija

Viešasis klausymas ir tiriamoji misija „2020–2030 m. ES darbotvarkės dėl neįgaliųjų teisių kūrimas“ 
 

Trumpai

EESRK vyksta į Ispaniją įvertinti naujų ekonomikos modelių poveikio Europos bendrajai rinkai

EESRK delegacija neseniai Malagoje (Ispanija) susitiko su profesinių sąjungų, NVO ir vietos valdžios atstovais. Šis susitikimas surengtas atliekant naujų ekonomikos modelių tyrimą, kuriuo siekiama įvertinti jų ilgalaikį poveikį ES ekonomikos modeliui.

Buvusi EESRK Darbuotojų grupės pirmininkė Gabriele Bischoff išrinkta į Europos Parlamentą

Gabriele Bischoff, kuri dar visai neseniai vadovavo Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Darbuotojų grupei, išrinkta EP nare S&D frakcijoje. Ji dalyvavo rinkimuose su SPD partija Vokietijos Berlyno rinkimų apygardoje.

 

Dilyana Slavova dalyvauja aukšto lygio susitikime dėl ES paramos Tunisui

EESRK išorės santykių skyriaus pirmininkė Dilyana Slavova dalyvavo liepos 3 d. EESRK vykusiame tarptautiniame renginyje „Socialinė ir solidarumu grindžiama ekonomika Tunise. ES vaidmuo ir parama“, kuriame dalyvavo ir kiti aukšto lygio pranešėjai – Tuniso žemės ūkio ministras Samir Taïeb, Europos Komisijos Pietų kaimynystės politikos srities direktorius Michael Koehler.

EESRK naujienos

EESRK ragina užtikrinti socialiai teisingą energetikos pertvarką ir nuolatinį dialogą su piliečiais

EESRK birželio mėn. plenarinėje sesijoje vyko diskusija su Komisijos nariu Marošu Šefčovičiumi dėl Europos energetikos sąjungos ateities ir buvo išdėstyta Komiteto pozicija dėl siūlomos ES strategijos dėl ilgalaikio išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo.

EESRK ragina ES vadovus stiprinti tarptautinį euro vaidmenį

Neseniai priimtoje nuomonėje EESRK ragina ES vadovus dėti daugiau pastangų stiprinant tarptautinį euro vaidmenį. EESRK nuomone, stiprus euras prisidėtų prie ES piliečių ir įmonių gerovės, bendrų vertybių puoselėjimo ir skatintų siekti bendrų interesų.

EESRK ragina tobulinti makroregionines strategijas

EESRK ragina tobulinti makroregionines strategijas ir tiriamojoje nuomonėje pateikia nemažai politikos pasiūlymų, kaip visapusiškai išnaudoti jų galimybes.

Dviračių lenktynių „Tour de France“ didysis startas – netaršiam judumui skirti EESRK renginiai

Dviračių lenktynių „Tour de France“ didžiajam startui pažymėti liepos 3 d. EESRK surengė knygos apie Italijos dviračių sporto čempioną ir karo meto didvyrį Gino Bartali pristatymą dalyvaujant jos autoriui žurnalistui Alberto Toscano. Renginio metu taip pat vyko diskusija apie netaršų judumą.

Žiniasklaida turėtų atsisakyti užjaučiančio požiūrio į negalią

Europos žiniasklaidai dar teks įveikti ilgą kelią, kol ji tiksliai ir įtraukiai informuos apie negalią – neįgalieji dažnai parodomi vienpusiškai arba patetiškai, apipinant mitais ir klaidingais įsitikinimais; be to, nuolat trūksta tokių žinių ir pramoginių programų, kurios atitiktų visiško prieinamumo kriterijus.

Visi turėtų gauti pagrindines paslaugas

Geresnis Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimas dėmesį sutelkiant į pagrindinių paslaugų skatinimą buvo viena iš birželio mėn. plenarinėje sesijoje, kurioje nariai priėmė Raymondo Henckso ir Krzysztofo Balono parengtą nuomonę savo iniciatyva, nagrinėtų temų.

ES vadovai paragino siekti, kad Europa taptų lydere darnaus vystymosi srityje

Nacionalinės ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas ES vadovams perdavė žinią iš Romos, kur birželio 13–14 d. susitiko aptarti savo vaidmens užtikrinant darnų Europos vystymąsi ir įgyvendinant Europos socialinių teisių ramstį.

ES turėtų visapusiškiau reaguoti į teisinės valstybės principo pažeidimus

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas ragina ES aktyviau spręsti visoje ES padažnėjusių teisinės valstybės principo pažeidimų problemą, nes kyla pavojus, kad jie sukels didelę demokratijos ir pagrindinių teisių bei laisvių krizę.

EESRK pasiryžęs paremti pirmininkaujančios Suomijos veiksmus klimato kaitos srityje

Liepos 1 d. pradėjusios pirmininkauti ES Tarybai Suomijos pagrindinis tikslas – įpareigoti Sąjungą gerokai sumažinti išmetamų teršalų kiekį siekiant iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui. EESRK rems pirmininkaujančios valstybės veiksmus klimato kaitos srityje ir pats toliau dės pastangas kuriant tokią ES sistemą, kuri sudarytų sąlygas piliečių ir bendruomenės iniciatyvoms klimato kaitos srityje.

Grupių naujienos

Pastarojo meto tyrimai rodo, kad įmonių pelno mokesčių mažinimas skatina investicijas

parengė EESRK Darbdavių grupė

Įmonių pelno mokesčiai yra ekonomikos augimui žalingiausia apmokestinimo forma. Priešingai visuomenės suvokimui, per pastaruosius 40 metų pelno mokesčio pajamos BVP atžvilgiu nesumažėjo. Šalyse, kurios pastaraisiais metais sumažino efektyviuosius pelno mokesčio tarifus, vėlesniais metais padidėjo investicijos. Tai keletas iš neseniai atlikto tyrimo, kurį Darbdavių grupės prašymu užsakė Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, išvadų.

EESRK Darbuotojų grupė Rumunijoje aptarė užimtumo, konvergencijos ir socialinių teisių klausimus

parengė EESRK Darbuotojų grupė

Birželio 25 d. Bukarešte (Rumunija) Darbuotojų grupė surengė neeilinį posėdį, kuriame daugiausia dėmesio skirta darbo teisėms ir socialinei konvergencijai – bendrų vertybių Europai. Darbuotojų grupės pirmininkas Oliver Röpke pasidžiaugė Tarybai pirmininkaujančios Rumunijos pasiekimais, kurie yra labai svarbūs gerinant darbuotojų gyvenimo kokybę, pavyzdžiui, Europos darbo institucijos įsteigimu ir direktyvomis dėl profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros ir dėl skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų.

Grupės „Įvairovė Europa“ pirmininkas Arno Metzler dalyvauja Nacionalinės šeimų asociacijų sąjungos (UNAF) generalinėje asamblėjoje

parengė EESRK grupė „Įvairovė Europa“

Birželio 22–23 d. Reimse vyko Nacionalinės šeimų asociacijų sąjungos (UNAF) generalinė asamblėja. UNAF pirmininkės pavaduotoja ir III grupės narė Ch. Basset pakvietė Arno Metzlerį dalyvauti renginyje. Pagrindinė asamblėjoje aptarta tema – dalyvaujamoji demokratija ir tarpinių institucijų vaidmuo.

Netrukus EESRK / kultūriniai renginiai

EESRK rengiamas specialus vakaras, skirtas supažindinti su Suomijos kultūra

Suomijos pirmininkavimo ES Tarybai pradžiai pažymėti liepos 17 d. EESRK organizuoja Suomijai skirtą vakarą. Renginyje skambės Suomijos kultūrai ir tradicijoms būdinga nacionalinė muzika, bus rodomi tradiciniai šokiai.