Ispanijos atstovė Isabel Caño Aguilar išrinkta už komunikaciją atsakinga EESRK pirmininko pavaduotoja

Darbuotojų grupės narė iš Ispanijos Isabel Caño Aguilar bus viena iš dviejų Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) pirmininko pavaduotojų naujos dvejų su puse metų kadencijos (2018–2020 m.) laikotarpiu. Ji bus atsakinga už komunikaciją. I. Caño Aguilar užims vieną iš vadovaujamų postų Komitete kartu su buvusiu Įvairių interesų grupės pirmininku, naujai išrinktu EESRK pirmininku Luca Jahier iš Italijos ir Darbdavių grupės nare Milena Angelova iš Bulgarijos, kuri bus už biudžeto reikalus atsakinga pirmininko pavaduotoja.

Išrinkta už komunikaciją atsakinga pirmininko pavaduotoja Isabel Caño Aguilar pasakė: „EESRK yra tikra dialogo vieta, Europos institucijas ir Europos piliečius jungiantis tiltas. Mūsų toks vaidmuo – įsiklausyti ir perduoti žinią kitiems. Būdama konkrečiai atsakinga už komunikaciją stengsiuosi skatinti informavimą apie Europos reikalus ir apie Komitetui tenkančią atsakomybę už Europos kūrimą. Manau, turime užtikrinti, kad į mūsų nuomones būtų labiau įsiklausoma, ir pasitelkti vietos iniciatyvas siekiant perteikti informaciją apie realią padėtį vietoje. Tik tokiu būdu galėsime prisidėti prie gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo mūsų žemyne.“

Isabel Caño Aguilar profilį rasite čia. (jk)