Bulgarijos atstovė Milena Angelova yra naujoji už biudžetą atsakinga EESRK pirmininko pavaduotoja

Darbdavių grupės narė iš Bulgarijos Milena Angelova bus viena iš dviejų Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) pirmininko pavaduotojų naujos dvejų su puse metų kadencijos (2018–2020 m.) laikotarpiu. Ji bus atsakinga už biudžeto klausimus.

Išrinkta už biudžetą atsakinga pirmininko pavaduotoja Milena Angelova pasakė: „Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui tenka išskirtinis ir svarbus vaidmuo, kadangi jis turi galimybę pateikti suderintą socialinių partnerių ir organizuotos pilietinės visuomenės nuomonę, kaip veiksmingiau bendradarbiauti, kad būtų pasiekta didesnė vienybė ir labiau federacinė Europa, gebanti kuo geriau pasinaudoti ketvirtosios pramonės revoliucijos, dirbtinio intelekto ir skaitmeninimo teikiamomis galimybėmis ir atremti su vis didėjančiu nerimu, ksenofobija ir migracija susijusius iššūkius. Turėtume siekti labiau sutelktos ir veiksmingesnės Europos ir stengtis „nuveikti mažiau, bet efektyviau“. Todėl manau, kad Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančios Bulgarijos šūkis „mūsų stiprybė – vienybėje“ yra tiesiogiai su tuo susijęs ir turėtų būti visapusiškai remiamas.“

Milenos Angelovos profilį rasite čia. (sg)