Taryboje eksponuojama EESRK paroda „ES kalba jūsų kalba“

poster EU speaks your language

ES Tarybos patalpose bus galima aplankyti parodą „ES kalba jūsų kalba“, kuri pirmą kartą buvo eksponuota 2018 m. rusėjo mėn. EESRK rūmuose siekiant paminėti pirmojo daugiakalbystę ES įtvirtinančio teisės akto 60 metų sukaktį.

Paroda „ES kalba jūsų kalba“, kurią parengė EESRK, buvo atidaryta 2018 m. rugsėjo mėn. 60 metų sukakčiai nuo Reglamento Nr. 1/1958 įsigaliojimo paminėti.

Tai jau penktoji parodos „ES kalba jūsų kalba“ stotelė. Ši kilnojamoji paroda atskleidžia svarbų vertimo raštu vaidmenį siekiant aukščiausių įvairovės, lygių galimybių ir demokratinio įteisinimo tikslų. Parodoje išaukštinama Europos daugiakalbystė. Ją parengti labai padėjo jungtinė EESRK ir Regionų komiteto vertimo raštu tarnyba. Ji lankytojus nukelia į 1958 m. ir atskleidžia pirmojo teisės akto istorinę svarbą kartu šiuolaikiškai interpretuojant jo simbolinę reikšmę.

„ES kalba jūsų kalba“, birželio 5 d.–spalio 31 d. ES Taryba (Kalbų biblioteka, LEX pastatas). (cc)