EESRK mini EEE susitarimo 25-metį

Gegužės 23–24 d. posėdyje Europos ekonominės erdvės (EEE) konsultacinis komitetas minėjo 1994 m. sukurtos EEE 25-ąsias metines
EEE komitetas, kuris atstovauja EEE valstybių narių darbdaviams, darbuotojams ir kitiems pilietinės visuomenės subjektams, teigė, kad artimiausių metų prioritetai bus užbaigti kurti vidaus rinką ir įtvirtinti jos socialinį matmenį.

EEE 25-mečiui skirtame neeiliniame posėdyje EESRK išorės santykių skyriaus pirmininkė Dilyana Slavova pareiškė, kad EEE susitarimas yra „sėkmės istorija; tai daugiau nei vien prekybos susitarimas – tai šalių, kurios turi vienodas vertybes, bendradarbiavimo pavyzdys“. Tuo tarpu EFTA generalinis sekretorius Henri Gétaz pabrėžė EEE susitarimo atsparumą: „Mes išgyvenome finansų krizę, net keturias ES sutarčių reformas, o EEE gyvuoja toliau ir veikia; reikia labai daug darbo ir ne mažiau politinių pastangų, kad būtų pasiektas tokio lygio bendradarbiavimas." (dgf)