EESRK grupė „Įvairovė Europa“

Gegužės 15 d. Europos Komisijos Charlemagne rūmų spaudos konferencijų salėje pristatyti pagrindiniai tyrimo „Jaunimas ir ES – stereotipai, žinios ir lūkesčiai“ santraukos elementai.

Šio tyrimu siekiama palyginti Europos mokyklose Briuselyje besimokančių ir Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Švedijos ir Rumunijos nacionalinėms švietimo sistemoms priklausančių mokyklų moksleivių požiūrį. Kiek jie žino apie ES ir kur jie tai sužinojo? Ką jie mano apie ES ir kokį poveikį, jų nuomone, ES gali daryti ar darys jų gyvenimui? Ar yra akivaizdžių skirtumų tarp skirtingų valstybių narių atstovų ir ar Europos mokyklų moksleivių požiūris iš esmės skiriasi?

Komentuodamas šį mokslinį tyrimą EESRK grupės „Įvairovė Europa“ pirmininkas Arno Metzler teigė: „būtina kurti naują Europos pilietybę kaip būdą įtraukti žmones ir suteikti galimybę jiems tobulėti. Turėtume parengti naujų mokymosi priemonių, susijusių su ES, pavyzdžiui, sukurti Europos mokymosi platformą arba į mokyklų programas įtraukti konkretų dalyką, kurį dėstant moksleiviams būtų aiškinama, ką kasdien veikia ES institucijos. Norėtume, kad Europos bendruomenė taptų aktyvesnė. Pilietinės visuomenės organizacijos turėtų skleisti informaciją apie Europos idėją ir jos tikslus. Turime išnaudoti jaunosios kartos potencialą ir ją išklausyti tiek nacionaliniu, tiek Europos lygiu.“ (ih)