Akivaizdi apčiuopiama bendrosios rinkos nauda Europos piliečiams

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK), reaguodamas į Europos Komisijos bendrosios rinkos padėties vertinimą, teigia, kad bendroji rinka Europos piliečiams davė daug realios naudos. Tai – įperkamos kelionės lėktuvu, tarptinklinio ryšio mokesčių panaikinimas, didesnės įsidarbinimo galimybės viso žemyno darbo rinkoje, vartotojų teisės, kurios užtikrina aukšto lygio apsaugą tarpvalstybiniu mastu. EESRK teigia, kad ši sėkmės istorija gali tapti priešnuodžiu populizmui, nacionalizmui ir protekcionizmui.

Gegužės 15 d. plenarinėje sesijoje EESRK priėmė nuomonę dėl Komisijos komunikato „Bendroji rinka kintančiame pasaulyje. Unikali vertybė, kuriai reikia atnaujintų politinių įsipareigojimų“, kurioje apžvelgiami 25 bendrosios rinkos metai ir apibrėžiami būsimi iššūkiai.

Savo nuomonėje EESRK teigia, kad bendroji rinka yra milžiniškas laimėjimas, o ES turi užtikrinti, kad ES piliečiai žinotų, kad labai apčiuopiami privalumai, kuriais jie naudojasi pastaruosius 25 metus kaip vartotojai, įmonių savininkai arba darbuotojai, yra bendrosios rinkos nuopelnas. Ši nauda sudaro apie 8,5 proc. ES BVP.

Europos bendrovėms bendroji rinka suteikė galimybių plėstis ir didinti veiklos mastą visoje ES. Kaip neseniai parodė tarptautinės pastangos laikytis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, pasauliniu mastu ji suteikė Europai 512 mln.EUR vertės rinkos finansinį svertą.

EEESRK nurodo, kad ši sėkmės istorija gali padėti sutelkti reikiamą paramą, kad bendroji rinka neatsiliktų nuo skaitmeninio amžiaus.

Bendroji rinka taip pat turėtų būti laikoma galimybe dar kartą įtvirtinti Europos vertybes ir teises: „Piliečiai neturėtų pamiršti laisvės, ekonomikos augimo, demokratijos, taikos, mokslo ir inovacijų, politinio stabilumo, vartotojų ir socialinių teisių vertybių. Jos yra pažangos ir klestėjimo sąlyga visoms valstybėms narėms ir vartotojams,“– sako nuomonės pranešėjas

Bendroji rinka poveikį daro kiekvienam ir būtent todėl ji yra tokia galinga,“– pridūrė bendrapranešėjis Juan Mendoza Castro: „Turime kovotis su populistinėms ir nacionalistinėmis grėsmėmis, kurios Europoje vis didėja, o bendroji rinka yra viena geriausių priemonių, kuriomis galime atremti tokius pareiškimus.“

EESRK taip pat atkreipia dėmesį į ES konkurencingumo politiką. Jos taisyklės, ribojančios valstybės pagalbą ir kovojančios su dominuojančia padėtimi, yra Europos rinkos dinamikos ir naudos vartotojams bei įmonėms šaltinis. Tačiau atsižvelgiant aršią pasaulinę oligopolių ar monopolių (kartais priklausančių valstybei) konkurenciją, ES turėtų savo prekybos partnerių prašyti laikytis abipusiškumo principo, kad padėtų Europos įmonėms išlikti rinkose. (dm)