Dilyana Slavova pristatė EESRK poziciją Rytų partnerystės užsienio reikalų ministrų susitikime

Gegužės 13 d. EESRK išorės santykių skyriaus pirmininkė Dilyana Slavova dalyvavo ES Tarybos surengtame už Rytų partnerystę atsakingų užsienio reikalų ministrų susitikime, skirtame 10-osioms Rytų partnerystės metinėms paminėti.

D. Slavova teigė, kad Rytų partnerystės šalys (Ukraina, Gruzija, Moldova, Armėnija ir Baltarusija) visada buvo vienas svarbiausių EESRK išorės santykių darbotvarkės klausimų ir kad „ryšiai su šių šalių pilietinės visuomenės organizacijomis buvo plėtojami ir subrendo“.

Be to, D. Slavova pranešė, kad su šiomis šalimis sukurti bendri stebėsenos mechanizmai „duoda rezultatų“, net jei susirūpinimą ir toliau kelia mažėjanti erdvė pilietinei visuomenei, teisinės valstybės principų nesilaikymas ir žodžio laisvės varžymas. (dgf)