EESRK mano, kad orus senėjimas turėtų būti pripažintas pagrindine teise. Europiečiai gyvena ilgiau – tai gera žinia. Tačiau senėjimas atneša naujus socialinius, ekonominius ir su sveikatos priežiūra susijusius iššūkius, kurie veikia ir vyresnio amžiaus žmones, ir jų šeimas bei visuomenę. EESRK teigimu, ši tema buvo pernelyg ilgai ignoruojama ir nebuvo iš anksto pasirengta pagyvenusių žmonių poreikių augimui. Gegužės 15 d. priimtoje nuomonėje EESRK atkreipia dėmesį į didžiulį vyresnio amžiaus žmonių potencialą darbo vietų ir technologinės pažangos požiūriu.

Namų pagalbininkai, prižiūrintieji asmenys, pagalbiniai darbuotojai ir slaugytojai – tai profesijos, kurioms ateityje bus sukurta daugiausia darbo vietų. Jų žinios ir išsilavinimas yra neatsiejamas nuo vyresnio amžiaus žmonių gerovės.

„Siūlome sukurti Europos būtiniausio mokymo ir lavinimo programą gerontologijos srities slaugytojams, prižiūrintiems asmenims ir pagalbiniams darbuotojams, kuri apimtų ne tik techninius, bet ir socialinius ir žmogiškuosius aspektus, nes tai leistų padidinti darbuotojų mobilumą ir pagerinti paslaugas vyresnio amžiaus žmonėms“, – siūlo EESRK nuomonės pranešėjas Marian Krzaklewski. Mokymą turėtų palengvinti IRT priemonių naudojimas. EESRK taip pat rekomenduoja sukurti bendrą ES sistemą, į kurią būtų įtrauktos geriausios esamos mokymo programos.

Vyresnio amžiaus žmonės nori kiek galima ilgiau gyventi savo aplinkoje. EESRK nuomone, labai svarbu, kad į šių žmonių pageidavimus būtų atsižvelgta tariantis su jų šeimomis ir artimaisiais. „Nebeturėtume rinktis tik tarp slaugos savo namuose ir priežiūros slaugos namuose“, – pabrėžė nuomonės bendrapranešėjis Jean-Pierre Haber. „Alternatyvi infrastruktūra jau egzistuoja, o tą, kuri dar tik bus kuriama, reikės orientuoti į savarankiško gyvenimo palengvinimą. Todėl projektuose turėtų būti atsižvelgta į žmonių savybes ir konkrečias sveikatos problemas, kurių jie gali turėti.“

EESRK taip pat ragina geriau panaudoti skaitmeninių technologijų inovacijas, pavyzdžiui, telemediciną, jutiklius, elektronines korteles, elektroninius sveikatos įrašus, namų automatizavimo technologijas, kurios ne tik padidintų vyresnio amžiaus žmonių savarankiškumą, bet ir padarytų priežiūrą veiksmingesnę ir saugesnę. (sma)