2019 m. konkursas pilietinės visuomenės premijai gauti skirtas moterų įgalėjimui

2019 m. savo prestižinę pilietinės visuomenės premiją EESRK skirs už moterų įgalėjimą ir kovą už lyčių lygybę

Jau galima teikti paraiškas dalyvauti 2019 m. konkurse.

 

Kitos kalbos:

Redakcijos skiltis

Balsavome ir išrinkome atstovus į Europos Parlamentą. Balsavome ir, svarbiausia, supratome, kad mūsų balsas gali daryti įtaką kasdieniam mūsų gyvenimui.

Įsidėmėtinos datos

2019 m. birželio 28 d., Briuselis

Pranešimas dėl neįgaliųjų teises

2019 m. liepos 12 d., Briuselis 

Kokių ekonominių modelių piliečiai nori Europai?

2019 m. liepos 17–18 d., Briuselis

EESRK plenarinė sesija

Trumpai

EESRK pirmininko pavaduotoja Isabel Caño Aguilar iššovė vieną iš šešių šūvių, paskelbusių „Briuselio 20 kilometrų bėgimo“ startą.

2019 m. gegužės 19 d. sporto renginyje – 40-ajį kartą Briuselyje vykusiame 20 km bėgime – dalyvavo daugiau kaip 40 000 dalyvių, atstovavusių 137 skirtingoms tautybėms. Šiais metais bėgimas buvo skirtas Europos Parlamento rinkimams, o jo šūkis – „Šį kartą aš balsuoju“.

Dilyana Slavova pristatė EESRK poziciją Rytų partnerystės užsienio reikalų ministrų susitikime

Gegužės 13 d. Dilyana Slavova dalyvavo ES Tarybos surengtame Rytų partnerystės užsienio reikalų ministrų susitikime, skirtame 10-osioms Rytų partnerystės metinėms paminėti.

EESRK mini EEE susitarimo 25-metį

Gegužės 23–24 d. posėdyje Europos ekonominės erdvės (EEE) konsultacinis komitetas minėjo 1994 m. sukurtos EEE 25-ąsias metines

EESRK ir RK valgykloje nebebus plastiko

Nuo gegužės 14 d. Europos regionų komiteto ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto bendroje valgykloje Jacques Delors pastate nebenaudojamos vienkartinės plastikinės medžiagos arba plastiku pakuoti produktai. Tokiu būdu ši valgykla tapo pirmąja Europos institucijų valgykla be plastiko.

EESRK naujienos

Margrethe Vestager: „Mums reikia globalaus sprendimo skaitmeniniam sektoriui apmokestinti“

Už konkurenciją atsakinga Europos Komisijos narė Margrethe Vestager Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) gegužės mėn. plenarinėje sesijoje pareiškė, kad „Komisija siekia apmokestinti skaitmeninį sektorių, nes mums reikia globalaus sprendimo: nepriimtina, kad vienos bendrovės mokesčius moka, o kitos to nedaro“. Tačiau Komisijos narė pridūrė, kad ES pirmiausia turi rasti sprendimą Europai.

Kova su antisemitizmu yra ir kova už demokratinę, vertybėmis grindžiamą Europą

EESRK pakvietė Rayą Kalenovą (Europos žydų kongresas), Michalą Bilewiczių (Varšuvos universiteto neigiamų stereotipų mokslinių tyrimų centras) ir Joelį Koteką (Briuselio laisvasis universitetas (ULB)) į savo gegužės mėn. plenarinę sesijoją aptarti antisemitzmo klausimą Europoje.

EESRK pasiūlymas dėl didesnio MVĮ indėlio į bioekonomiką

„Ateities uždaviniai – tai kova su klimato kaita ir Žemės, kurioje netrukus gyvens 10 mlrd. žmonių, aprūpinimas maistu. Bioekonomika, apimanti gamybą iš atsinaujinančiųjų biologinių išteklių ir tų išteklių bei atliekų srautų pavertimą maistu, pašarais ir biologiniais produktais, gali atlikti labai svarbų vaidmenį siekiant šių tikslų", – Bioekonomikos strategijos atnaujinimas pranešėjai Mindaugas Maciulevičius ir Udo Hemmerling.

Orus senėjimas – ne tik žmogaus teisė, bet ir galimybė siekti ekonominės pažangos

EESRK mano, kad orus senėjimas turėtų būti pripažintas pagrindine teise. Europiečiai gyvena ilgiau – tai gera žinia. Tačiau senėjimas atneša naujus socialinius, ekonominius ir su sveikatos priežiūra susijusius iššūkius, kurie veikia ir vyresnio amžiaus žmones, ir jų šeimas bei visuomenę. EESRK teigimu, ši tema buvo pernelyg ilgai ignoruojama ir nebuvo iš anksto pasirengta pagyvenusių žmonių poreikių augimui. Gegužės 15 d. priimtoje nuomonėje EESRK atkreipia dėmesį į didžiulį vyresnio amžiaus žmonių potencialą darbo vietų ir technologinės pažangos požiūriu.

Europos pilietinė visuomenė ragina prisiimti politinį įsipareigojimą siekti vyrų ir moterų lygybės

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) paragino Europos Sąjungą ir jos valstybes nares lyčių lygybės klausimą įrašyti savo politinės darbotvarkės viršuje, nes pastarojo meto išpuoliai prieš moterų teises Europoje gali padaryti didelės žalos pažangai vyrų ir moterų lygybės srityje.

EESRK prašo vyriausybių skatinti ir populiarinti filantropiją Europoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas paragino ES valstybes nares sukurti palankias sąlygas filantropijai, atsižvelgiant į ES laisves ir pagrindines teises, ir rekomenduoja pripažinti ir skatinti filantropiją kaip visuomenės įsipareigojimo siekti bendros gerovės pavyzdį.

Akivaizdi apčiuopiama bendrosios rinkos nauda Europos piliečiams

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK), reaguodamas į Europos Komisijos bendrosios rinkos padėties vertinimą, teigia, kad bendroji rinka Europos piliečiams davė daug realios naudos. Tai – įperkamos kelionės lėktuvu, tarptinklinio ryšio mokesčių panaikinimas, didesnės įsidarbinimo galimybės viso žemyno darbo rinkoje, vartotojų teisės, kurios užtikrina aukšto lygio apsaugą tarpvalstybiniu mastu. EESRK teigia, kad ši sėkmės istorija gali tapti priešnuodžiu populizmui, nacionalizmui ir protekcionizmui.

Dirbtinis intelektas Europoje. Niekas neturi likti nuošalyje

Dirbtinio intelekto kūrimo procesas Europoje turėtų būti kaip įmanoma įtraukesnis, teigia EESRK, vertindamas Europos Komisijos suderintą dirbtinio intelekto planą Politika turėtų užtikrinti, kad pilietinė visuomenė iš dirbtinio intelekto gautų didelės naudos ir kartu būtų sumažintos įvairios grėsmės, pavyzdžiui, manipuliavimas demokratiniais procesais.

Grupių naujienos

Darbuotojų balsas naujajame Europos Parlamente

EESRK Darbuotojų grupė

„Mums reikia, kad darbuotojų balsas būtų gerai ir aiškiai girdimas ne tik Europos Parlamente, bet ir Komisijoje“, –pareiškė Darbuotojų grupės pirmininkas Oliver Röpke. Siekdama šio tikslo, 2019 m. gegužės 22 d. EESRK Darbuotojų grupė Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) suvažiavimo metu surengė papildomą renginį, kuriame aptarė, kaip užtikrinti, kad ateinančius penkerius metus naujojoje Europos Parlamento politinėje darbotvarkėje daug dėmesio būtų skiriama darbuotojų teisėms.

Grupė „Įvairovė Europa“ išleido tyrimo dėl jaunimo ir ES santrauką

EESRK grupė „Įvairovė Europa“

Gegužės 15 d. Europos Komisijos Charlemagne rūmų spaudos konferencijų salėje pristatyti pagrindiniai tyrimo „Jaunimas ir ES – stereotipai, žinios ir lūkesčiai“ santraukos elementai.

Komisijos pirmininko pavaduotojas ir Darbdavių grupė aptarė būsimus politikos prioritetus

parengė EESRK Darbdavių grupė

Investicijos ES, iššūkiai, su kuriais šiuo metu susiduria ES, ir galimi būsimos kadencijos Europos Komisijos ir Europos Parlamento prioritetai – tai buvo pagrindinės temos, kurias Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrki Katainen ir Darbdavių grupės nariai aptarė 2019 m. gegužės 15 d. vykusiame Darbdavių grupės posėdyje.

Netrukus EESRK / kultūriniai renginiai

Didysis startas netaršiam judumui skatinti

2019 m. liepos 3 d. EESRK lankysis žurnalistas ir knygos „Gino Bartali. Una bici contro il fascismo“ („Gino Bartali. Dviračiu prieš nacizmą“) autorius Alberto Toscano ir dalyvaus diskusijoje netaršaus judumo klausimu. Italijos dviračių sporto čempionas Gino Bartali buvo Musolinio režimo pasididžiavimas ir neeilinė asmenybė, tylus didvyris, per Holokaustą išgelbėjęs šimtus Italijos žydų.

Meno darbų paroda „Poindustrinė visuomenė: menas ir vertybių krizė“

EESRK rūmuose bus eksponuojama ispanų tapytojo Jesuso Montoia Oribe darbų paroda „Poindustrinė visuomenė: menas ir vertybių krizė“. Šia paroda siekiama atkreipti dėmesį į EESRK darbą pramonės permainų srityje, todėl ji buvo organizuojama bendradarbiaujant su Pramonės permainų konsultacine komisija (CCMI). Parodą EESRK rūmuose bus galima aplankyti birželio 3–30 d., o iškilmingas jos atidarymas numatytas 2019 m. birželio 3

Daugiau informacijos pateikiama tinklalapyje https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/post-industrial-societies-art-crisis-values (cc)

Taryboje eksponuojama EESRK paroda „ES kalba jūsų kalba“

poster EU speaks your language

ES Tarybos patalpose bus galima aplankyti parodą „ES kalba jūsų kalba“, kuri pirmą kartą buvo eksponuota 2018 m. rusėjo mėn. EESRK rūmuose siekiant paminėti pirmojo daugiakalbystę ES įtvirtinančio teisės akto 60 metų sukaktį.

Paroda „ES kalba jūsų kalba“, kurią parengė EESRK, buvo atidaryta 2018 m. rugsėjo mėn. 60 metų sukakčiai nuo Reglamento Nr. 1/1958 įsigaliojimo paminėti.

 

Per Europos vystymosi dienas vyks EESRK paroda „Drauge už įtrauktį“

Per Europos Komisijos organizuojamas Briuselio pramogų centre „Tour & Taxis“, “.

Šią parodą, skirtą Tarptautinei žmonių su negalia dienai paminėti, praėjusių metų gruodžio mėn. EESRK surengė kartu su Tarptautiniu neįgaliųjų ir vystymosi konsorciumu (IDDC).