Piliečiai aktyviai diskutuoja apie Europos ateitį

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, kaip pilietinės visuomenės atstovas, atvėrė savo duris dvi dienas (gegužės 5–6 d.) trukusiam Europos piliečių forumui, į kurį susirinko daugiau kaip šimtas piliečių, atstovaujančių 27 valstybių narių, išskyrus JK, įvairovei.

Šį susitikimą Prancūzijos Vyriausybės iniciatyva organizavo Europos Komisija, bendradarbiaudama su Komitetu, kuris tapo šio pirmojo renginio šeimininku.  

Forumo dalyviai pasidalijo savo nuogąstavimais, viltimis ir nerimu dėl Europos ateities ir padėjo nustatyti 12 pagrindinių klausimų, kurie labiausiai rūpi europiečiams. Jie susiję su visais gyvenimo aspektais, kaip antai nedarbas, švietimas, migracija, aplinka, klimatas, sveikata, gynyba ir saugumas. Trumpai tariant, savo nuomonę apie Europos ateitį turėjo galimybę pareikšti kiekvienas dalyvis.

Nuo gegužės 9 d. klausimynas, tapęs europine priemone, kuria Europos Komisija naudojasi vykdydama konsultacijas, bus skelbiamas internetu ir prieinamas visiems Europos piliečiams, rengiantis 2019 m. gegužės mėn. Sibiu įvyksiančiam Europos Vadovų Tarybos susitikimui. 

EESRK pirmininkas Luca Jahier pabrėžė unikalų šio projekto pobūdį, nes jis verčia „kelio ieškoti nesustojant“, ir akcentavo, kaip svarbu diskutuoti Europos piliečių siūlomomis temomis. Be to, pirmininkas patikino forumo dalyvius, kad į jų nuomones bus atsižvelgta: „Nuomonių įvairovė, kultūrinis ir kalbinis kontekstas – tai mūsų europinės erdvės turtingumo pagrindas.“

Pasak III grupės nario Thierry Libaert, Europos piliečių forumas, baigęs darbą Briuselyje, negali būti laikomas pasibaigusiu renginiu. Jis turi tęstis visur, kur dalyviai bebūtų, ir prie šio projekto turi prisidėti EESRK nariai savo gimtosiose šalyse.

Idėja surengti Europos piliečių forumą Komiteto rūmuose gimė per 2018 m. vasario mėn. EESRK plenarinę sesiją. Į ją pakviesta Prancūzijos Europos reikalų ministrė Nathalie Loiseau pristatė Prezidento Emmanuelio Macrono pasiūlytą Europos konsultacijų procesą. Atsižvelgdami į tai, Georges Dassis (kadenciją baigiantis EESRK pirmininkas) ir Luca Jahier (kadenciją pradedantis EESRK pirmininkas) pasiūlė į šį procesą tiesiogiai ir aktyviai įtraukti EESRK, primindami 2017 m. Komiteto sėkmingai surengtas konsultacijas valstybėse narėse dėl Jeano-Claude’o Junckerio baltosios knygos dėl Europos ateities. (ehp)