Permainų metas III grupėje

Balandžio 18 d. Arno Metzler pradėjo oficialiai eiti III grupės pirmininko pareigas 2018–2020 m. kadencijos laikotarpiu.

Nuo 1983 m. Vokietijoje advokato kontorą turintis teisininkas Vokietijos laisvosioms profesijoms EESRK atstovauja nuo 2002 m. Prieš tapdamas grupės pirmininku jis ėjo už MVĮ, laisvąsias profesijas ir Darbo tvarkos taisykles atsakingo pirmininko pavaduotojo pareigas.

Didelis Europos mylėtojas A. Metzler yra giliai įsitikinęs ES, kaip papildomo valdymo ir tapatybės sluoksnio, nauda. Jo nuomone, labai svarbu daug pastangų skirti tam, kad piliečiai įtikėtų Europa ir jos vertybėmis – tolerancija, pliuralizmu ir įtrauktimi.

Kadangi įvairovė yra III grupės privalumas, vienas iš pirmųjų naujojo pirmininko sprendimų buvo pakeisti grupės pavadinimą „Įvairūs interesai“ į Europos įvairovė – toks pavadinimas yra aiškesnis, įsimintinesnis ir labiau atskleidžia mūsų pasididžiavimą įvairove.

Kova su prietarais ir populizmu prisiimant atsakomybę ir skatinant įvairovę bus vienas iš naujojo pirmininko kadencijos prioritetų. Jau užsakytas tyrimas dėl populizmu plitimo ne miesto vietovėse, padėsiantis EESRK geriau suprasti, kokie veiksniai lemia populizmo patrauklumą visuomenei ir kokiu būdu pilietinės visuomenės organizacijos bando jam pasipriešinti, siekiant labiau paremti šių organizacijų pastangas. Šio tyrimo išvados bus pristatytos spalio mėn. Austrijoje organizuojamoje grupės konferencijoje. A. Metzlerio kadencijos metu daug dėmesio bus skiriama ir kovai su prietarais bei įvairovės propagavimui per švietimą.

Per ateinančią pustrečių metų kadenciją naujajam pirmininkui talkins septyni naujai išrinkti jo pavaduotojai: Baiba Miltoviča (LV), Krzysztof Balon (PL), Seamus Boland (IE), Alfred Gajdosik (AT), Mindaugas Maciulevičius (LT), Pavel Trantina (CZ), Ioannis Vardakastanis (EL). (ih)