Europos Sąjungai itin svarbu stiprinti Europos energetikos tinklus

Europos energetikos sąjungai būtina sąlyga yra stiprūs, tarpusavyje sujungti Europos energetikos tinklai. Žemyno energetikos sistemos gali pasiekti savo tikslą – Europos gyventojams konkurencingai tiekti įperkamą, saugią ir tvarią energiją – tik jei Europos energetikos tinklai bus gerai išvystyti ir integruoti.

Balandžio mėn. plenarinėje sesijoje priimtoje EESRK nuomonėje, kurios projektą parengė Andrés Barceló Delgado, Komitetas palankiai įvertino Komisijos komunikatą dėl Europos energetikos tinklų stiprinimo ir pabrėžė, kad pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (EIPT) teiktas finansavimas sudarė sąlygas visoje ES įgyvendinti vis daugiau projektų.

„Dar reikia daug nuveikti“, – teigė A. Barceló Delgado. „Daugelis valstybių narių iki 2020 m. nepasieks 10 proc. jungiamųjų linijų pralaidumo tikslo. Šio nesugebėjimo pasiekti tikslą priežasčių (sudėtingos administracinės procedūros, politikos poveikis, finansavimas, nepakankama visuomenės parama) klausimą dar reikia tinkamai spręsti ir šios priežastys gali trukdyti pasiekti 2030 m. tikslus“ – pridūrė jis.

Keletui esamų problemų išspręsti EESRK pateikia rekomendacijų, kurių tikslas – atlikti geresnę analizę, ankstesniame etape visapusiškai įtraukti suinteresuotuosius subjektus ir padidinti biudžetą. (mp)